JA.WEBZDARMA.CZ - Texty - Zelená karta - cesta k otroctví i Čechách!
Zelená karta - cesta k otroctví i Čechách!
Naposledy upraveno: 26.08.2008 07:54:29

Zelené karty a moderní otrokářství v Čechách!Nahoře detail obrazu Kristus uzdravující J.A.Votýpka 1971, olej na plátně

Byl jsem dosud hrdý na to, že náš stát nepatřil v posledním tisíciletí mezi otrokářské velmoci jakými byli nedávno následující evropské státy: Portugalsko,Španělsko,Francie,Belgie,Nizozemí,Německo, Italie a pak hlavně Spojené státy Americké. Tyto státy využívali buď práci otroků na svých koloniálních územích nebo je dokonce násilím dováželi do jiných zemí, aby zde vykonávali otrocké práce.Dokonce vznikla odbornost v tomto oboru, který rozlišoval pracovitost a vytrvalost otroků. Za nepoužitelné pro těžší práci byli považování asiaté, kteří často trpěli nemocemi,dlouho nevydrželi a nebyli vhodní na těžkou práci.Stejně tak Arabové nebyli nikdy dost výkonní a pro svoji sveřepost a hrdost dělali svým otrokářům problémy. Nejvíce ceněni byli silní zaostalí Afričané – to ostatně známě téměř všichni z vlastních zkušeností s dovozem a vykořisťováním Afričanů ve Spojených státech Amerických a na území Afriky.
Podle slov mého otce, který pracoval jako mistr v továrně Technometra v Praze-Hostivaři jsem zjistil, že i v sedumdesátých letech byli násilně přiváženi z Vietnamu dělníci a rozdělováni do našich továren.Otec podrobně vyzpovídal několik těchto importovaných dělníků a s hrůzou zjistil, že nikdo z nich nechtěl dobrovolně do Československa. Prý to probíhalo tak, že mladší dělníci si museli stoupnout do řady a nějaký jejich ideologický šéf je na místě vybral. Proti rozhodnutí nebylo odvolání.Zde zaměstnaní Vietnamci slýchali od svých českých“soudruhů“ pojmenování jako rákosníci,vietkong ,žluťáci a jiné hanlivé názvy. Většinou si toho nevšímali, pilně pracovali a vydělané peníze, z kterých jim část zůstala, používali k nákupu jízdních kol, mopedy a šicí stroje,

Nyní se dozvídáme,že naše vláda chce dovést na návrh dr.Nečase 150 000 Vietnamců na práce u nás. Prý to má doplnit scházející pracovníky v některých oborech. A to v čase když více než 200 000 našich práce schopných obyvatel našeho státu je nezaměstnaných!!!
Zajímavé je na které obory mají být pracovníci dovezeni. Prý je to stavebnictví. Z tohoto oboru, který nedávno obsadili Ukrajinci utekli i oni, neboť se zde málo platilo. Dnes jsou v Anglii.Nyní dovezeme prý skromné Vietnamce a jen pro stavby. Jednak je to dovoz lidí na otrocké práce, když jim nedám vybrat a dám jim práci, kterou nikdo nechce dělat, jednak je to hazard, neboť řada dovezených plánuje již ukončení práce ve stavebnictví a chce u nás „podnikat“ nebo přímo se věnovat nelegální činnosti.Nahoře obraz - detail J.A.Votýpka, Kristus uzdravující,olej na plátně 1971
Rizika z dovozu dělníků z exotických krajin,Asie a Afriky jsou v souhrnu tato:
1.Valná většina těchto dělníků je nakžena nemocemi, které jsou u nás exotické a jsou přimým ohrožením epidemiologické situace v české republice. Příkladem je výskyt tuberkulózy, kterou způsobují kmeny, které vůbec nereagují na léčbu u nás používaných léků!
2.Imigranti směřují většinou do velkých měst a zde výrazně stále zvyšují nájemné pro zde žijící.Pronajímají byty za vysoké nájemné a pak v těchto byctech musí bydlet 8-12 lidí v nehygienických a nedůstojných podmínkách.Jsou také nejpravděpodobnějším zdrojem, který opět po 70 letech zavklekl do pronajímaných bytů, domů a ubytoven štěnice domácí.Tyto byty jsou pak zdrojem štěnic pro celé domy! Majitelů nemovitostí je to jedno, hlavně že dostanou vyšší nájemné.
3.Řada imigrantů dovezená k řešení problémů například ve stavebnictví, záhy odchází a založí si živnost s padělky,nekvalitní zeleninou,pančovanými nápoji a potravinami s restauracemi s nehygienickým provozem atd.
4.Většina dovezených dělníků se zde chce usadit natrvalo a žít v uzavřených etnických komunitách což povede k napětí mezi Čechy a cizinci.
5.Stoupne počet krádeží psů, koček a pytlačení lovné zvěře a ryb pro potřeby cizinců.
6.Stoupne počet středisek pěstovaných drog.
7.Zde narozené děti cizinců, kteří budou chodit do našich škol budou mít výhodu s soutěži s dětmi domácími proto, že jsou tvárnější,ctižádostivější. Jejich prospěch bude daleko lepší než u českých dětí a podle toho se také v budoucnu dostane na vedoucí místa více Asiatů. Potom se začně i měnit styl práce a domácí se lehce dostanou do role otroků pod nemilosrdným diktátem Asiatů.
8. Jediní, kteří budou mít výhodu, budou podnikatelé, kteří za mizernou mzdu , získají dílo, které prodají za vyšší cenu a jejich zisk tak bude stále růst.
ATD.!!
Jiří Antonín Votýpka Praha
23.8.2008
obsah: Copyright © 2008 Jíří Antonín Votýpka ; redakční systém: Copyright © 2008 Yotto.cz