JA.WEBZDARMA.CZ - Texty - Špatné základy pro bydlení v Čechách
Špatné základy pro bydlení v Čechách
Naposledy upraveno: 26.11.2009 21:00:15

Dnes jsem již pamětník,
Byl jsem v třetí generaci lidovec, věnoval jsem se bytové politice v První čs.republice.Za ČSL jsem seděl v bytové komisi ONV Praha 2 těsně před rokem 1989.
Mám písemné doklady o tom, že již od roku 1985 se připravovala privatizace bytů a domů.Akce s.Štěpána se svazáky a občanskými výbory odhalila v Praze neúměrné množství volných bytů se kterými se kšeftovalo.Architekti to odhadovali v roce 1987 na jednu třetinu všech bytů v Praze. Dokonce vysoký představitel zmíněné komise měl byty tři. I proto ztratil později s.Štěpán podporu vlivných spolustraníků.I před rokem 1989 byli lidé schopni kvůli bytu doslova zabíjet .Ještě po listopadu 1989 se přidělovaly byty čelným představitelům např.Ing.Štrougalovi. V komisi jsme projednávali i žádosti o byty „cerebrit“kteří byt bydleli,¨,chtěli buď byt další, nebo v Praze a hodně práce jsem si dal s tím,abych jako předseda bytové komise přesvědčil komisi, že jsou na obvodě čekatelé v zdrav,závadných bytech například od roku 1956! Jednalo se konkrétně o následující osoby: Dr.Horák předs.ČSSD,Alexander Dubček, S.Machonin M.Zikmund,i jedna poslankyně PS, bývalá právnička OPBH. Jednoho člena bytové komise jsme nechali dokonce z obecního bytu vystěhovat. Komise pak byla dost neoblíbená, ale měli jsme možnost nahlédnout osobně do stovek bytů bytového fondu starých domů v Praze 2 a řadu bytů jsme věnovali lidem bydlícím v zoufalých podmínkách včetně Romům. Závěr z prohlídek bytové bídy stoletých činžáků opět zněl zcela mnohým nepřijatelně. Domy jsou vhodné jen k celoplošné asanaci – konkrétně ke zbourání a je třeba zde postavit dnešku odpovídající bydlení, které by bylo schopné konkurovat strašné úrovni bydlení ve stoletých domech Prahy 2. Pak přišla náprava křivd a privatizace. O domech, které byly dosud vybydlené, bezcenné a hygienicky závadné se začalo hovořit jako o pokladu a v očích hladových majitelů se objevilo nové zlaté nekonečné tele blahobytu. Od té doby jejich cena stále stoupá .Bývalí komunisté dostávali domy prakticky bez problémů, ale nepřátelé socialismu museli sakra dokládat své pohledávky! Vláda též značně nenasycená, bez vzdělání a světového i historického rozhledu prohlásila bydlení za stejnou kategorii podnikání jako jiný kšeft, např.prodej zeleniny. Aby to bylo zcela jasné záměrně neexistují u nás stanovené marže na nic, tedy ceny mohou být všude i astronomické, nemají nikde hranici. I sociální demokracie podlehla ekonomismu, jen úplné uvolnění nájemného oddaluje, ale cíl je u ní stejný jako o nové pravice. Když jsme seděli v roce 1989 a 1990 u kulatých stolů NF seděl tam i JUDr.Křeček za Čs.stranu socialistickou já tam byl za lidovce. V té době se mi zdálo, že pan doktor stranil více majitelům domů, dnes připouštím, že jeho názory někdy dobře korelují s trendy v EU. Od dob první republiky stát všemožným způsobem usnadňoval bytovou výstavbu včetně dotací a tak dnešní „miliónoví majitelé“kteří postavili své družstevní domy a zvýhodněné rodinné domky mohou zanechat zlořečení na obyčejné nájemníky, kterým je třeba nasadit zničující nájemné hlavně Pražákům. Když se „postarali“ oni o to, že mají například na Moravě pořádný domek co jim postavilo JZD, a pořádný sklep a dokonce mohou koupit dětem několik bytů v Praze, tak co ti líní podnájemníci v Praze chtějí? Bohužel takového dojmu jsem se dožil na semináři, který jsem v roce 1993 organizoval pro funkcionáře ČSL-KDU v Praze, kde byl přítomen i ing.J.Kasal. Od tohoto a ne jen od tohoto názoru jsem se musil distancovat. Obávám se nyní, že řada zdravotníků a jiných zaměstnanců bojuje o své vyšší platy, aby mohli předat své peníze na nenasytné nájemné. A pro ty majitele mám zas špatnou zprávu. Zahraniční majitelé nemovitostí již do r.2009 nelegálně u nás dnes vlastní nejméně třetinu bytů a domů i rodinných domů a díky své dravosti a zkušenosti zbytek nemovitostí získají nejméně do deseti následujících let. I stávající nenasytné pronajímatele brzy přivítáme mezi námi obyčejnými nájemníky se všemi problémy, které i oni nám přidali.Přitom kvalita bydlení se spíše zhoršuje hlavně v bývalém byt.fondu. Navíc pronajímání bytů pro ubytování cizinců přispívá k zamoření bytů štěnicemi, které byly u nás dávno prakticky vyhubeny. A boj s nimi je velmi obtížný a nákladný.ATD.... A dalších budoucích problémů v této oblasti bude stále víc.
Jiří Ant.Votýpka, Praha


Větší problém než zdravotnictví – BYDLENÍ v České republice a na východ od nás.

Názor občana městské části Praha 2.


Problémy s poplatky ve zdravotnictví jsou desetinou toho co čeká zákonodárce v problematice s bydlením. Bydlením ve městech v historii, v současnosti i v budoucnosti jsem měl možnost se zabývat jako řadový člen ČSL, jako poslanec jedné městské části Prahy i jako městský tajemník KDU-ČSL v Praze ale také jako člen a posléze předseda bytové komise městské části Prahy.Také jsem měl možnost poznat problémy s bydlením i jako domovní důvěrník a člen občanského výboru v posledních letech před rokem 1989.Mnoho zkušeností jsem čerpal z kontaktů s rakouskými kolegy OVP z Vídně a z několika školení kolegů věnujících se problematice bydlení v Mnichově a Berlíně.Měl bych mnoho připomínek ale zkrátím to v stručných bodech.

1.O příštích vítězích voleb v ČR rozhodne rozumný přístup k potřebě bydlení, jako základní potřeby občanů..

2.Bydlení by nemělo patřit do běžné komerční sféry ,ale nájemné bydlení by mělo být předmětem regulovaného podnikání s pomocí státu pronajímatelům.

3.Není rozumné preferovat vlastnictví bytů před nájemním bydlením. Z lidí kteří nemají nadprůměrný příjem se pak stávají celoživotní otroci. (Důsledky sociální,ekologické i politické)

4.Nezbytné je stanovit standard bytu a od toho odvíjející se cenu bytu a výši nájemné. (Leckteré vybydlené domy s řadou nedostatků v zdraví škodlivém prostředí se vydávají za exkluzivní a podle toho se vyvíjí i nesmysln vysoké nájemné.)

5.V ČR schází vůbec regulace marží – je to počátek „velkých“ očí podnikatelů, nájemců atd které vytlačují průměrného občana do bezvýchodných situací,i z jeho domova což nakonec vyústí v opakovanou nespokojenost s řadou budoucích vlád, a povede případně k dalším radikálním protestům, které také mohou vyústit ve změnu politického systému.

6.Je třeba zabránit změnám bytů v nebytové prostory především v centrech velkých měst – důsledky poznali již dávno například v Německu kdy centrech zcela zmizely byty i jejich obyvatelé. Města pak vymírají od centra, která se mění v doménu asociálů a zločinu.Složitě se dnes oživují tato místa i přesto, že zde jsou k dispozici byty s dotovaným a nízkým nájemným.

7.Bezdomovectví a zvyšování nájmů díky přistěhovalcům, při snižující se úrovni bydlení by dobře vyřešilo domovské právo – obec by se pak následně starala o své rodáky bez toho, aby armádu bezdomovců odevšad musela akceptovat velkoměsta, obec by stavěla a provozovala nezbytný bytový fond atd.

8.Vyhánět obyvatele do levných malých a špatných bytů je obrovský krok zpátky před rok 1928 kdy například Pražský magistrát všemožně podporoval výstavbu zdravých slunných a velkých bytů pro své obyvatele – boj proti tuberkulóze a ostudným sociálním a zdravotním podmínkám ,prostituci, drogám,alkoholismu a hazardu u svých občanů.Tehdy bylo konstatováno že ČR má v porovnání se sousedy nejmenší byty a největší přelidněnost v nich!

9.Nyní je již nutné i když ne asi ještě dnes schůdné: Je nutné regulovat pro občany počet bytových jednotek,(jen jeden byt) které může vlastnit a ve kterých bydlí. I majitel činžovního domu by měl obývat jen jeden byt, byť by pronajímal dům nebo domy z kterých platí daně a má předpoklady pro řádný provoz a údržbu bytů a domu.Stát by majitelům domů měl poskytovat takové úlevy jaké v přepočtu poskytuje svým nájemníkům (Pro nechápající: Třeba jeden člověk zakoupí všechny byty ve městě , státě – co budou pak dělat ostatní? Že se to nestane? V některých lokalitách u nás už jsou podobné první pokusy.

10.Je absurdní když pronajímatelé argumentují že jsou poškozováni tím, že nemohou pronajímat byty za nájemné běžné v západní Evropě. Pak by byli takto poškozování všichni naši občané, jejichž platy nejsou v odpovídající výši jakou mají stejné profese na západě Evropské unie! Výše nájemného musí být regulována na přijatelnou mez až do doby, kdy se platy našich občanů vyrovnají s platy běžnými ve zmíněných oblastech.Mají-li mít majitelé domů právo na náhradu „této škody“ pak každý občan tohoto státu by nutně měl nárok na dorovnání platu na „západní“ běžnou úroveň?


Jiří Antonín Votýpka,
2.4.2009,Praha


Po dnešku to bude jinak, novináři mlčí!

Jak je možné, že v žádných dnešních novinách není ani slovo o tom, že dnes 25.11.2009 má být černým dnem v Čechách. Z vnitroobčanského kočkování mezi nájemníky a majiteli domů již brzy dojde k mezinárodní válce mezi českými nájemníky (chudáky)a cizinci vlastníky nemovitostí v jejic rodné zemi. Je to předělhodný významu a velikosti Lipan,Bílé Hory,Mnichova. Právě dnes naše kolaborující vláda, nehledě na přání domácích obyvatel umožnila kupovat cizincům stavební pozemky , byty a činžovní a městské domy a domky k bydlení. Kde jsou Blaničtí rytíři,Jan Žižka,Karel Havlíček, Jiřík z Poděbrad? Mezi novináři je určitě nenajdeš, ti již mávají bílou vlajkou dlouho, dnes jí zamění za německou,
americkou, ruskou i vietnamskou třebas i za čínskou. Končí vliv vlastenců v České zemi, bude prodán náš domov?

25.11.2009

obsah: Copyright © 2008 Jíří Antonín Votýpka ; redakční systém: Copyright © 2008 Yotto.cz