JA.WEBZDARMA.CZ - Texty - Pomníky Královských Vinohrad v Praze
Pomníky Královských Vinohrad v Praze
Naposledy upraveno: 30.05.2009 17:20:12

Pomníky Královských Vinohrad.
Pomník F.L.Riegra od mistra J.V.MyslbekaJ.A.Votýpka, 15.10.1991
Rytina podobizny Františka Ladislava Riegra od Ig.Eignera originál s podpisem L.F.R.


Zdánlivě jsou Královské Vinohrady na pomníky chudé. Většina z nás si připomene alespoň dva pomníky. Jeden v Riegrových sadech od Josefa Václava Myslbeka, který zde ztvárnil politika Františka Ladislava Riegra a druhý pomník Básníka Svatopluka Čecha od Jana Štursy v čechových sadech. Novějším pomníkem je busta básníka Petra Bezruče od Jaroslavy Lukášové v sadech u Vinohradské vodárny.*)

Na náměstí Míru, nalezneme na východní straně plastiku Jiřího Kryštůvka, dívku s holubicí. Na Tylově náměstí je uprostřed kruhové nádrže terakotová plastika jeřába vytvořená Jiřím Novákem.***) V Riegrových sadech nalezneme dále plastiku zvanou „Radostné mládí“ a v zadní části sadů se můžeme setkat s nestarším zdejším pomníkem, respektive obeliskem z roku 1840, zbytkem kdysi bohaté zdejší zahradní architektury.


Pro úplnost musím uvést i plastiku v prostoru stanice metra Flóra od P.Svobody.+).
Je jistě důležité z jakého aspektu chápeme pojem pomník. Chápeme-li jeho význam jako památník na osobu, pak musíme nezbytně zahrnout do výčtu vinohradských pomníků i řadu náhrobků, alespoň těch, které byly ztvárněny rukou sochaře.A to už mále řadu , téměř nepřebernou, sochařských děl pietně instalovaných v protoře Vinohradského hřbitova a kolem pohřebiště Strašnického krematoria, neboť i zdejší území patří do katastru Královských Vinohrad. Sochařská výzdoba významných budov i parků od neméně významných výtvarníků někdy uniká pozornosti zde bydlících, natož návštěvníkům naší obce.


Dovolím si rozšířit pojem pomník, ve smyslu památník, ještě na oblast kulturní, historickou a dokonce i technickou. Poté nám defiluje v paměti řada desek i bust, které jsou velmi hustě rozsety po domech, kde se narodili, žili, tvořili i zemřeli významní lidé.
Protože výčet zmíněných pomníků by byl velmi dlouhý a v mém podání i neúplný, vybírám si nekteré z nich, které jistě nepoutají jen moji pozornost.
Významný politik František Ladislav Rieger za svého života řečnil při nejedné slavnosti položení základního kamene pro pomník českých osobností, dávné i nedávné historie. Vzpomenu 13.červenec roku 1873, kdy při příležitosti stého výročí narození Josefa Jungmanna přednesl F.L.Rieger řeč nad základním kamenem pomníku, toho, který nyní stojí na Jungmannově náměstí v Praze 1.


Pomník vytvořil mistr Ludvík Šimek, který dnes odpočívá v opuštěném a zanedbaném hrobě nedaleko hrobu malíře Josefa Mánesa na Olšanských hřbitovech. Po řeči Riegrově slavnostně poklepal na základní kámen sám František Palacký. Rieger i Palacký se dočkali na území Prahy 2 svých pomníků. Sochař Josef Václav Myslbek osobně znal Františka L.Riegra a v době, kdy se stal Myslbek již pojmem v celém Rakousko-uherském mocnářství, kdy se dočkal nového ateliéru na Akademii, jaký si vždy přál, František L.Rieger zemřel. Jedna z prvních prací v novém ateliéru byla podobizna Riegrova. Rieger umírá v roce 1903, v té boě žil již mnoho let v ústraní, byl však i tehdy v podvědomí národa uznáván jako nenahraditelný symbol Staročechů. Slavný pohřeb, byl podnětem k rozpomenutí se na vše co Rieger pro český národ udělal.Vinohradská záložna objednává v roce umrtí zhotovění důstojného pomníku u sochařského mistra první kategorie J.V.Myslbeka.
Objednává se zároveň i socha pro Pantheon muse a na Riegrův hrob na Vyšehradě.Mistr Myslbek byl pověstný svou snahou o věrné zpodobení portrétovaného. Příkladem tohoto tvrzení může být i Riegrův pomník. Hned po zakázce navázal kontakt s rodinou zemřelého, požádal Riegrovu dceru o zapůjčení fotografií a částí oděvu, které byly pro portrétovaného typické. Prv ní skica byla hotová během několika měsíců. Byla takl věrná, že sklidila obdiv pozůstalých. Věrnost zpodobení však nebyla v souladu se snahou vytvořit pomník z něhož by byla patrná na první pohled i síla ducha vůdce národa. Myslbek vycházel z posledních podobizen a výsledkem byl sice věrný portrét, ale byl to i portrét starce.Myslbek nebyl spokojen. Pouští se do další varianty portrétní sochy. Pod jeho rukamy nyní vzniká podoba mladého , svěžího Riegra, temperantního, společsnsky oblíbeného, tak jak si jej pamatovala jeho dcera z dívčích let. I touto podobou jsou pozůstalí okouzleni a mistrovi po řadě dopisů nezbývá nic jiného než darovat opět skicu rodině.
Pochybnosti mistra však zůstaly. Přichází k závěru, že je nutné pro tak významného člověka přidat něco z tíže let, které zanechávají v portrétu rysy důveryhodnosti. Požádal o posmrtnou masku Riegrovu a po řadě problémů dokončuje v roce 1913 poslední verzi, prvního pomníku pro město Královské Vinohrady. Sám navrhuje i architektonické řešení pomníku. Zvláštností je, že navrhuje také parkovou úpravu okolí pomníku. Tedy pomník, podstavec i úprava okolí jsou výsledkem zvárnění geniem Myslbekovým, sochařem, jakého střední Evropa dlouho neměla a jaký se už u nás snad nikdy nenarodí.
Pomník byl odhalen již v průběhu první světové války , v roce 1915 a patří k nejlepším Myslbekovým portrétním dílům. A Královské Vinohrady se mohou pyšnit, že přes malý počet pomníků vlastní nejlepší z nejlepších.
Doporučuji Vám při procházce podívat se na rub znaku u Riegrových nohou, naleznete tam i znak Královských Vinohrad a sdělení, kdo pomník objednal a zaplatil i to, že pomník odléval do bronzu mistr V.Mašek z Karlína.
Jistě musím připomenout další zajímavé Myslbekovo dílo umístěné na Královských Vinohradech. Když půjdete hlavním schodištěm kostela sv.Ludmily na námstí Míru k hlavnímu vchodu naleznete již desítky let zavřené hlavní dveře++) ale nad vámi si zato můžete dobře prohlédnout kruhový reliéf žehnajícího Boha se symbolem Ducha svatého v podobě holubice na prsou-Je to také Myslbekovo dílo, ale dnes už ani nevík kde jsem se tuto informaci dozvěděl, že se jedná o autoportrét mistra. Sděluji to s reservou, ale nechte mi moji víru. Kdykoliv jdu kolem pohlédnu rád do tváře mistra a věřím tomu, že vidím Stvořitele, Tvůrce i Mistra v jednom.

Mistr Myslbek byl přísný profesor na Akademii. Pronásledoval nejvíce ty, kteří měli největší talent. Jeho péčí se pak stalo, že co Myslbekův žák, to vynikající sochař, to umělecká osobnost.Pod drsnou slupkou létého profesora se skrývalo příliš křehké, lidské jádro, toužící celý živost marně po harmonii a štěstí. Dokumentuje to i jeho vztah k ženě a k synovi. Pro přílišné výtky a spory nenalezl nikdy čas na to, aby je mohl ubezpečit ještě za jejich života o tom, že nikdo jiný je nechápe a nemá rád jako on. Po jejich smrti, která přišla nečekaně a příliš brzy, zůstala z mistra jen troska, v zoufalství a promeškané příležitosti. Další tragedií v této době byl pro Myslbek vznik Československé republiky. Nebyl schopen pochjopit proč se odstraňují z politických důvodů umělecká díly, nechápal ani ztrátu uměleckých svazků s Vídní.

Další část – Jan Štursa druhý vinohradský pomník.
Přepsal autor 5.2.2009 s poznámkami:
*) při rekonstrukci parku je již dlouhodobě bysta odstraněna

***) odstraněno
+)odstraněno vznikl zde mnotovaný obchodní dům Flóra
"IMAGE_80"
obsah: Copyright © 2008 Jíří Antonín Votýpka ; redakční systém: Copyright © 2008 Yotto.cz