JA.WEBZDARMA.CZ - Texty - Spirochéty
Spirochéty
Naposledy upraveno: 12.09.2009 17:54:24Netradičně o bakteriích

Spirochéty


Vědecká klasifikace rozdělila podle genetické analýzy genu 16SrRNA výše uvedené spirálovité bakterie takto:Na snímku Spiroplasma apis

Řád: Spirochaetales

1.čeleď: Leptospiraceae s rody Leptospira,Leptonema a Turneria

2.čeleď: Spirochaetaceae s rody Spirochaeta, Cristispira, Treponema,Brachyspira a Borrelia

Borrelióza, přesněji lymeská borrelióza poměrně nové onemocnění velmi zpopularizovalo původce bakterií rodu Borrelia přenášenou klíšťaty. Již méně je známé,že tato bakterie patří mezi spirochéty do stejné skupiny s původcem syfilitídy.

N snímku nahoře i dole nejsilnější spirochéta Brachspira, roste i na krevním agaruNadšení první mikrobiologové hledali a nacházeli bakterie všude.Mezi prvními kdo viděl ve svém primitivním mikroskopu spirálovité,živě pohyblivé bakterie byl obchodník s látkami z Delf. Byl jím Antonj van Leeuwenhock (1632-1723) a ty bakterie pocházely ze zubního povlaku-plaku Spirochéty je vidět i v nebarveném preparátu díky jejich čilému pohybu.Tou nápadnou spirálovitou bakterií z dutiny ústní byla nejspíš Treponema microdentium,T.macrodentium T.dentium nebo Borrelia refringens a B.buccalis které patří k normální bakteriální flóře zdravého člověka.K výhradně saprofytickým spirochétám patří také druhy rodů Spirochaeta a Cristispira .


Spirochéty jsou tenké spirálovitě stočené bakterie na rozdíl od spiril jsou však ohebné.Většinou jsou nápadně pohyblivé pokud jsou živé. Vyskytují se v půdě v kalech,bahně ,ve znečistěných vodách,ve střevním obsahu, a v otevřených tělních dutinách. Vyhovuje jim snížená tenze kyslíku. Jsou křehké, nesnášení zmrznutí, teplota pro rozmnožování je pod 37ºC .Jedná se o velmi starobylé organismy. Jejich hlavním posláním je přispívat k rozkladu bílkovin především ve více či méně tekutém,či vlhkém prostředí i bez přítomnosti vzdušného kyslíku. Některé rody a druhy spirochét mohou způsobovat lidská i zvířecí onemocnění. Většinou však žijí se svým hostitelem v dlouhodobém příměří a za vzájemně výhodných podmínek.Stávají se však nebezpečnými pro oslabené jedince.Některé spirochéty se mohou i množit ve tkáních členovců sajících krev. Okruh hostitelů spirochét se tím zvyšuje a společně s tím i jejich šance na přežití a rozmnožení.

Treponemy Borrelie Brachyspiry Leptospiry

Devatenácté a dvacáté století , zlatý to věk mikrobiologie, lékařského oboru, který se zasloužil o záchranu největšího počtu lidí, kteří by jinak zemřeli na infekční nemoci, také třídil všechny bakterie do taxonomických skupin. V mikroskopu nápadný tvar šroubovice přivedl do skupiny spirochét různorodé bakterie s odlišným původem, biologií i patogenitou, které při dnešním pohledu již tak blízko k sobě nemají. Je to asi tak jako kdyby byly k sobě přiřazeni do jedné skupiny nosorožec a brouk nosorožík jen proto,že mají podobný roh na hlavě a podobný pohyb po zemi pomocí nohou


Spirochéty, jsou spirálovité živě pohyblivé bakterie běžně přítomné v odpadech.Některé druhy způsobují lidská i zvířecí onemocnění, příkladem je lymeská borrelióza, syfilis a leptospiróza (horečnaté hemorargické onemocnění, postihující různé orgány )xobsah: Copyright © 2008 Jíří Antonín Votýpka ; redakční systém: Copyright © 2008 Yotto.cz