JA.WEBZDARMA.CZ - Texty - Treponémy
Treponémy
Naposledy upraveno: 12.07.2009 18:31:45

TREPONEMY

„Třesoucí se tenké vlákno“Treponema je rod pojímající 19 druhů tenkých spirálovitých živě pohyblivých bakterií.Pro tento rod byla používána též synonyma Spironema a Microspironema. U některých druhů rodu Treponema byla prokázána jejich choroboplodnost pro zvířata i pro člověka.Pathogenní druhyTreponema amylovorum 1997–periodontální lése u člověka

Treponema brennaborense 1999 – dermatitidy

Treponema lecithinolyticum 1999– nemoci periodonta

Treponema maltophilum 1996– nemoci periodonta člověka

Treponema pallium 1905 – syfilis u člověka

Treponema paraluiscuniculi 1920 – králičí syfilis

Treponema parvum 2001– akutní nekrotizující ulcerativní gingitivis

Treponema pectinovorum 1983 – lidská periodontitida

Treponema pertenue 1905 – tropická kožní frambesie

Treponema putidum 2004 – lidská periodontitis a akutní nekrotizující gingivitis

Treponema socranskii 1984 – lidská periodontitis

(Podle J.P.Euzéby http://www.bacterio.cict.fr./t/treponema.htm l)Další lidská onemocnění způsobená spirochétou Treponema carateum 1938, je tropické kožní onemocnění. Subspéciím původce syfilitidy je připisováno též onemocnění nevenerická syfilitis ,nebo také endemická syfilitida, známé pod desítkami místních názvů jako bejel, loath,laghout, firjal, siti a jiné. Onemocnění je rozšířeno především v arabských zemích, v Africe, Indii, Číně a v Austrálii. V Evropě jsou ohniska na Balkáně a v Řecku.Nepatogenní druhyJako každý druh organismu mají i treponemy nezastupitelnou úlohu v přírodě. Jejich výskyt ve znečistěných vodách, výkalech a v bahně napovídá, že zde nalézají nejlepší podmínky pro svoji existenci. Treponemy jsou velmi citlivé na vyschnutí, vyhovuje jim teplota kolem 20ºC a mikroaerofilní až anaerobní prostředí bohaté na živiny. Treponema azotonutricium 2004 je druh podílející se na metabolismu dusíku. Žije ve střevě všekazů (Isoptera) stejně jako druh Treponema primitia 2004. Druh Treponema bryantii 1980, žije v závislosti na cellulolytických bakteriích. U hovězího dobytka nalézáme pektinolytickou spirochétu Treponema sacharophilum 1986 a u vepřového v zažívacím traktu anaerobní druh Treponema succinifaciens, 1981.

Zpět / Obnovit
obsah: Copyright © 2008 Jíří Antonín Votýpka ; redakční systém: Copyright © 2008 Yotto.cz