JA.WEBZDARMA.CZ - Texty - Rickettsie
Rickettsie
Naposledy upraveno: 20.10.2011 09:32:07Rickettsie které přenášejí na člověka klíšťata.

Klíšťata:

Dermacentor andersoni (na západě USA a Kanadě)
Dermacentor variabilis (Východ a centrum USA)
Ablyomma americanum (Jih USA)

Přenáší bakterii Rickettsia rickettsii

Způsobuje onemocnění „skvrnitou horečku“ Rocky Mountain spotted fever (RMSF)

Klíšťata:

Rhipicephalus sanquines (v Africe)
Genus Amblyoma (v Africe)


Přenáší bakterii Rickettsia africae

Způsobuje onemocnění „uhrovitou horečku“ (Kenya tick-bite fever, African tick typhus)

Klíšťata:

Rhipicephalus sanquines (V evropském středomoří,v Izraeli a v Indii)


Přenáší bakterii Rickettsia conori

A způsobuje skvrnité rickettsiové horečky - onemocnění pod místním názvem: (Mediterranean spotted fever, Isralei spotted fever, Indian tick typhus, Marseilles fever)Klíšťata:

Ixodes ricinus (v jižní (střední?) Evropě)

Přenášejí bakterii Rickettsia helvetica

Která způsobuje rickettsiovou skvrnitou horečku totožnou s onemocněním Mediterranean spottet fever.

Klíšťata:

Dermacenton marginatus (Evropa, jižní,střední,Slovensko,Španělsko)

Přenáší bakterii Rickettsia slovaca

Která způsobuje nové onemocnění lyfatického systému TIBOLA – including tickborne lymphadenopathy a nekrotizující onemocnění DEBONEL – Dermacentor-borne-necrosis-eschar-lymphadenopathy
Klíšťata:

Hyalomma asiaticum (Rusko,Mongolsko)


Hyalomma truncatum (Afrika Nigerie)


Hyalomma anatolicum (Řecko)
Hyalomma speciés (Francie)
Přenáší bakterii Ricketsia sibirica susp. mongolitimonae

Která způsobuje onemocnění lymfagitis s vaskulitidou a retinitidou – Lymphangitis-assoociated rickettsiosis.


Pathogenese ricketsií

Rickettsie po průniku do organismu jsou fagocytovány endothelovými buňkami.Po průniku se množí, nakonec vylučují toxické enzymy a buňka se rozpadá. Zde namnožené bakterie se dále šíří v organismu.Primárním poškozením je vaskultida a zvýšená propustnost celého systému cév od větších až k nejdrobnějším kapilárám.V napadených tkáních dochází k otokům, ke snížení osomotického tlaku , zvýšeným vylučováním sodíku. Dochází ke snížení objemu krve, ke snížení krevního tlaku. Vznikají poruchy ve srážlivosti krve. Tato neblahá situace postihuje oči,ledviny,játra,nadledvinky,kůži,srdce i CNS.Častěji onemocní muži a chlapci, většinou mladší patnácti let..U formy RMSF je úmrtnost až 4%, v skupině 2 pak je průběh benigní.

Klinické příznaky:
1.
U infekcí bakterií Rickettsia rickettsii (RMSF)dochází k vzestupu teploty na 40-41 C, následuje do dvou až tří dnů výsev vyrážky typu „RASH“ začíná na periferii těla .Inkubační doba je 7 dnů..Bolesti hlavy jsou trvalé a intenzivní.Vyrážka je tvořena pupínky 1-5 mm rudé makuly přecházející v makulo papuly až v krvácení do kůže – petechie vyjímečně dochází k nekróze..Může dojít k menigoencefalitidě s projevy, centrální hluchoty, zmatenosti, až delliria. K poškození srdce dochází často ,běžné jsou arytmie, může dojít i k srdečnímu selhání. Jsou přítomny i projevy poškození plic edémem. Poškození ledvin, sleziny a jater.je vzácné. Všude se projevují důsledky edému těchto organů. Výrazné je poškození oční sítnice- otoky,krvácení do sítnice.
2.
U skupiny horeček označované „Boutonneuse fever“ kde je organismus infikován bakteriemi Rickettsia conori,R.africae,R.helvetica je nejvýraznější bolest svalů, bolest hlavy, nevolnost Vyrážka se objeví za 3-5 dny po mírné horečce (kolem 39 C).Inkubace 6 dní. .Po zákusu tmavý příškvar až nekróza kůže.Později výsev vyrážky ve formě makul až makulopapul a trvá 2-3 týdny.Celkově projevy poškození organismu jsou menší a méně závažné než ve skupině RMSF.Často dochází ke zduření krčních mandlí, především u dětí.
Podobné klinické příznaky jsou i u onemocnění, které způsobují bakterie Ricktetsia slovaca a Rickettsia sibirica není však dostatek podrobných a zkušeností především u nás.

Do 7.října 2009 jsme tento rok vyšetřili 87 vzorků klinického materiálu zaslaného s podezřením na infekci Borrelia burgdorferi, na přítomnost DNA specifické pro rod Rickettsia.
17 vzorků bylo pozitivních což je 19,5 %.Je to vysoké číslo a ukazuje to na velké rozšíření této bakterie mezi pacienty s lymeskou borreliózou a s její symptomatologií.
Z 76 vyšetřených klíšťat c České republiky, Albánie,Makedonie a Rumunska bylo 9 pozitivních na DNA Rickettsií t.j. 11,8 %. U 42 klíšťat pocházejících z ČR byly jen 2 klíšťata pozitivní na DNA rodu Rickettsia to je 4,4 %.
Je pravda, že vyšetření bylo prováděno v laboratoří Dr.D.Hulínské v SZÚ Praha, která má zkušenosti s diagnostikou PCR. Většina vzorků nebyla následně sekvenována což může snížit počet pozitivních vzorků. V budoucnu vyšetření bude doplěno o nákladnou sekvenaci, což může ve vědeckém světě nalezený výsledk potvrdit.Nicméně již dnes je jasné, že hodně pacientů s borreliózou trpí infekcí bakterí rodu Rickettsia, aniž dnes někdo může rutinně potvrdit tuto infekci.
J.A.Votýpka, Praha 7.10.2009 - Laboratoř Dr.Hulínské SZÚ v Praze.
Nejnověji z uvedené laboratoře:
Podařilo se nám v poslední době prokázat přítomnost DNA rodu Rickettsia v kolením výpotku, kde byla přítomna společně s DNA Borrelia burgdorferi s.l.(20.4.2010obsah: Copyright © 2008 Jíří Antonín Votýpka ; redakční systém: Copyright © 2008 Yotto.cz