JA.WEBZDARMA.CZ - Texty - Ehrlichie
Ehrlichie
Naposledy upraveno: 02.01.2010 21:56:59

EHRLICHIEDrobné bakterie, které je vidět i v optickém mikroskopu. Žijí zásadně uvnitř živočišných buněk, většinou v buňkách bílé krevní řady.Po namnožení uvnitř buněk se buňka rozpadá, dochází k rozvratu isotonického prostředí v napadených tkáních.Klinické projevy jsou většinou nespecifické, - horečka,ruzný typ projevů na kůži od vyrážky přes petechie až po lokální nekrózu. Evropské druhy vyvolávají onemocnění psů, koček,a lidí, probíhajíce onemocnění celkem benigně.

Průkaz je možný testováním přítomnosti protilátek a přítomnosti specifické DNA v krvi a tkáních. V krevních roztěrech obarvených Giemsou je možno prokázat shluky drobných mikroorganismů uvnitř krvinek.Onemocnění bylo popsáno od r.1911 napřed u zvířat,poté i u lidí.Řada druhů byla v minulosti zařazena též pod rody Rickettsia, Anaplasma atd. Poslední uspořádání druhů a rodů proběhlo v r.2001 na mezinárodní úrovni.Většinu druhů se dosud ještě nepodařilo kultivovat a není tak uchováván živý kmen ve sbírkách mikroorganismů.

Přehled druhů s rokem popisu,případně přejmenování.Ehrlichia canis 1935 (synonyma: Rickettsia canis 1947, Kurlovia canis 1953)
Onemocnění domácích zvířat

Ehrlichia chaffeensis 1992

Onemocnění zvířat a člověka HME – bakterie se vyskytuje v krevních monocytech.

Ehrlichia equi 1988

Onemocnění nehumáních primátů, psů a koní


Ehrlichia ewingii 1992

Onemocnění psů

Ehrlichia muris 1995

Myší onemocnění
Ehrlichia phagocytophila 1949,1962

(synonyma: Rickettsia phagocytophilum ovis 1949,Rickettsia phagocytophilum 1951,Cytoecetues phagocytophila 1949,1962, Cytoecetes bovis 1960
Původce lidské granulocytární ehrlichiózy u člověka a u zvířat.
V roce 2001 označena jako Anaplasma phagocytophilum,1949,2001Ehrlichia risticii 1985

Agens koňské monocytární ehrlichiozy =Potomac horse fever
V roce 2001 přejmenována jako Neorickettsia ristici, 1985. 2001


Ehrlichia ruminantium 1925,2001

(synonyma:Rickettsia ruminantium,Covedria ruminantium 1925,Nicollea ruminantium)


Ehrlichia sennestsu 1956,1984

(Synonyma Rickttsia sennetsu 1956)
Původce japonské glandulární horečky
V roce 2001 přejmenována jako Neorickettsia sennetsu 1956,2001
obsah: Copyright © 2008 Jíří Antonín Votýpka ; redakční systém: Copyright © 2008 Yotto.cz