JA.WEBZDARMA.CZ - Texty - Anaplasma
Anaplasma
Naposledy upraveno: 02.01.2010 21:58:08

Anaplasma.

Na foto (internet) je průřez buňkou Anaplasmy.

Rod Anaplasma jsou drobné intracelulírní mikroorganismy, příbuzné rickettsiím.Parazitují u zvíčat i u člověka, napadají krevní buňky a buňky endotheliální.Většinou jsou přenášeny členovci například klíšťaty, v jejichž sliných žlazách se umí i množit.Některé druhy byly dříve přiřazeny příbuzným rodům Ehrlichia a Ricketsia i jiným.Nemoc se klinicky projevuje banálními příznaky multiformními, ale též pathologickými hodnotami v krevním obraze, diferenciálu v jaterních testech.
Horečka je provázejícím symptomem, často lze identifikovat též zarudnutí kůže podobné boreliovému erythema migrans. Na rozdíl od borrelií pronikají anaplasmy rychle do krevního oběhu a do cílových orgánů.Léčí se antibiotiky tetracyklínové řady, obdobnými, která se používají pro léčbu lymeské borreliózy.Vzorovým druhem a rodem je Anaplasma marginale.Druhové jméno určuje vlastnost těchto bakterií shromaždovat se na okraji krevních ( u tohoto druhu v červených krpinkách.
V umělé kultuře mohou invadovat i krvinky bílé řady. To je také jeden z diagnostických průkazů po barvení krve Giemsovým barvivem. Dále se diagnostika potvrzuje nepřímo serologicky včetně imunofluorescenčního barvení.
Jednotlivé druhy odliší pouze stanovením specifické DNA s následnou identifikací produktu amplifikace hybridizací,restrikční enzymovou analýzou a sekvenací.Přesné určení genomospeciés je pro kliniku nepraktické a zdržující, je dobré pro vědecké bádání a epidemiologii.Všechny druhy tohoto rodu se obtížně kultivují na tkáňových kulturách, řada druhů se dosud nepodařilo kultivovat.Jednotlivé druhy rodu ANAPLASMA a rok jejich určení,nebo změny názvu.


ANAPLASMA MARGINALE 1910

(syn.Anaplasma argentium 1914, Anaplasma thailerii 1957)
vzorový druh, způsobuje onemocnění zvířat např. domácích koček,vyvolávají anemii, ale i zmetání plodu u dobytka.

ANAPLASMA BOVIS 1936,2001

(syn.Rickettsia bovis 1936, Ehrlichia bovis 1936,1945,Kurlovia (E)bovis 1953)


ANAPLASMA PLATYS

onemocnění krve u psů
ANAPLASMA CAUDATUM 1963

(syn.Paranaplasma caudata 1963)

ANAPLASMA CENTRALE 1911,1984

(syn.Anaplasma caudatum susp. Centrale 1911ANAPLASMA OVIS 1924

Postihuje krev drobného dobytka (ovce,kozy) např.v Alžíru

ANAPLASMA PHAGOCYTOPHILUM 1949,2001

(syn.Ehrlichia phagocytophila, Rickettsia phagocytophila ovis 1949,Rickettsia phagocytophila 1951, Cytoecetes bovis 1966, Cytoecetes phagocytophila 1949)
Původce HGE – Lidské granulocytární ehrlichiózyMikroskopický obraz A.phagocytophilum, Foto Dr.Tomas Wielkoszynki

Na snímku téhož autora Diagnostika původce pomocí imunofluorescence.
obsah: Copyright © 2008 Jíří Antonín Votýpka ; redakční systém: Copyright © 2008 Yotto.cz