JA.WEBZDARMA.CZ - Texty - Naši komáři
Naši komáři
Naposledy upraveno: 11.12.2009 07:27:52KOMÁŘI v ČESKÉ REPUBLICE ( k r.2008)

(podle monitoringu Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje a dalších pramenů k r.2009)
Foto zdroj internet.Komáří populace v České republice čítá 6 rodů a kolem 50 druhů. Některé druhy se vyskytují jen v určitých částech našeho území. Místa s velkým podílem vodních ploch jsou na komáry bohaté a jsou zde také většinou lépe monitorovány.
Mimo to, že jsou komáři nepříjemní mohou přenášet původce závažných, i smrtelných onemocnění.V poslední době jsou jednotlivé druhy komárů více zkoumány. Příkladem může být situace v Anglii, kde probíhá v roce 2009 celoplošný průzkum zde vyskytujících se komářích druhů. V tomto článku se pokusím uvést co nejpřesnější výčet našich komárů, který bude upřesňován a doplňován.

Výčet českých komárů - rod a druh

ANOPHELES
A.clavigerA.maculipennis
(přenos malarie vzácně)
A.artroparvus
(Vzácně na jižní Moravě)A.labranchiae
(Průkaz přenosu malarie v Lednici)A.messeae
(dříve hlavní přenašeč malárie u nás)

A.plumbeus

A.hyrcanus
(nový původně středomořský druh,
na J.Moravě od r.2008)
A.hyspaniola

A.sacharovi

AEDES

A.cinereus
kalamitní druh,agresivně saje)

A.geminus
(na J.Moravě běžný)

A.rossicus
(běžný, agresivní)

A.vexans
(celoročně aktivní,náš nejhojnější komár, hojný v chlévech)Kresba podle J.Zahradníka

OCHLEROTATUS
http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://www.arbovirus.health.nsw.gov.au/areas/arbovirus/mosquit/photos/anopheles_annulipes.jpg&imgrefurl=http://www.arbovirus.health.nsw.gov.au/areas/arbovirus/mosquit/photos/mosquitophotos_temp.htm &usg=__onpi_3ODnI0SQZm3E7QXeQQWB78=&h=458&w=608&sz=114&hl=cs&start=3&sig2=Mp0NBIXIt-2UT0YVHbO5hw&tbnid=V2-98djpGlcpIM:&tbnh=102&tbnw=136&prev=/images%3Fq%3DAnopheles%26gbv%3D2%26hl%3Dcs%26sa%3DG&ei=seapSvjbJMO0sga72O3UBw

O.cantans
(jarní velký 6-8 mm, v lese napadá i ve dne)

O.annulipes
(hojný v lese i ve dne)O.excrucians
(hojný, jarní druh, vyskytuje se i ve dne)

0.flavescens
(agresivní,velký 7-8 mm)

O.dorsalis
(aktivní ve dne,3-5 mm)

O.caspius

0.communis
(jarní typ, citelné bodnutí)

O.punktor
(pahorkatiny, 6 mm)

O.leucometas
(jarní typ, v lužních lesích, vzácný)

0.cataphylla
(časně jarní,hojný, 6 mm)

O.sticticus
( kalamitný hojný druh, aktivní i ve dne)

0.nigrinus
(nový druh, objevuje se od 80.let,J.Morava

O.intrudens (jarní, lužní, nehojný, aktivní i ve dne


RUSTICOIDUS

R.refilii (vzácný, Jižní Morava)

CULEX

C.barrandius modesus

C.neoculex territans
(J.Morava na obojživelnicích)

C.neoculex martinii
(Původně Středozemí, od 80.let J.Morava)

C.pipiens molestus
(Ortofilní obtěžuje člověka, agresivní)

COQUILLETTIDIA

C.richardii
(celkem vzácný, někdy až hojný,bolestivé bodnutí)


CULICELLA

C.morsitans
(chladnomilný)

CULISETA

C.alaskaensis
(Chladnomilný)

C.annulata
(běžný,7 mm, citelné bodnut¨í)

C.subochrea
(vzácný)

URANOTAENIA

U.unguiculata
(původně středomořský, od r.1973 na J.M)obsah: Copyright © 2008 Jíří Antonín Votýpka ; redakční systém: Copyright © 2008 Yotto.cz