JA.WEBZDARMA.CZ - Texty - Komentáře zdraví a zdravotnictví
Komentáře zdraví a zdravotnictví
Naposledy upraveno: 23.05.2013 08:38:55

Jiří Antonín Votýpka | 29. 04. 2010 13:45


USA náš vzor?

Po včerejší reportáži o tom jak lidé přicházejí zdarma si nechat ošetřit chrup a vybrat si brýle na své oči tedy něco něco i pro nepojištěné a nezaměstnané v USA. Je zvykem v této zemi, že zaměstnavatel platí zdravotní pojištění které se vztahuje na ošetření chrupu i dentistické práce pro své zaměstnance.Za důchodce a vážně nemocné, kteří nejsou pojištění to hradí též stát.Tak jsme viděli na stadionech jen ty kteří neplatí pojištění,nepracovali patrně nikdy, ani nejsou pojištěni u odborů. Tak by mě zajímalo jak by to vypadalo u nás, kdyby se náš stát praštil přes prázdnou kapsu a udělal také něco pro nás pracující a pojištěné, kteří nemohou jít si zpravit zuby a doplnit chrup neboť na to nemají byť jsou pojištění! To je ale rozdíl co? USA A ČR - něco je zde shnilé nebo nám vládnou zloději!K prodělkům Zdravotních pojišťoven v ČR.

Jiří Antonín Votýpka | 24. 02. 2010 16:25
A co takhle "protektorát" nad zdravotnictvím?

Řeší se, dlouho se řeší, ale jde to ke dnu. Čím to bude? Možná že nádoba je děravá. A co tak zřídit v EU jednu zdravotní pojišťovnu a jeden penzijní ústav, který by byl ve stavu protektora nad zeměmi EU které to dosud neumí? Já bych byl pro už jen proto, že je dobré být v solidaritě i s bohatšími - když už jsme jedna UNIE. Politika a proklamace nestačí. Námět pro naše zastupitele v EP.


Jiří Antonín Votýpka | 24. 02. 2010 07:36
Zdarvotnictví doplácí na mizerné státní hospodáře!

Výběr peněz ze zdravotního pojištění je jedním z největších a nejjistějších příjmů. Jakákoliv regulace financí ve zdravotnictví je pouhé zvyšování výběru pěněz a hledání způsobů jak využít částek ze zdravotního pojištění pro záplatování chyb z blbosti i přímého parazitismu z a v státním rozpočtu. Cesta: opravdové pojištění pacientů, stejná cesta jako opravdové pojištění pracujících na důchod - kasy nepřístupné hrátkám ztrátového státu. Možná že by vzhledem k celoevropskému trápení byla nejjistější nadnárodní celoevropská společnost co by tyto peníze patřící jen těm, kteří je platí zpravovala.


Kritika poměrů v našich laboratořích by neměla znít jako pozvánka pro provozovatele zahraničních klinických laboratoří, kteří hledají další oblasti pro zvýšení zisků.Ti přijdou i tak až se naše ceny za laboratorní výkony zvednou nejméně na úroveň v jejich destinacích nebo vyšší.

Profesor MUDr.František Patočka, vynikající český mikrobiolog který ukončil svoji vědeckou kariéru v Institutu hygieny a epidemilogie nyní Státní zdravotní ústav v Praze

V laboratořích pracuji od dosažení plné kvalifikace od roku 1971.Prof.MUDr.Karel Smetana, vynikající cytolog,hematolog dodnes pracující na pracovišti Elektronové mikroskopie SZÚ.Je zaměstnancem Ústavu pro hematologii a krevní transfuzi v Praze.Vyučuje a má svoji laboratoř i v USA.

Měl jsem tu čest osobně poznat a mnohdy i spolupracovat s velikány naších klinických laboratoří jako jsou profesoři Raška,Škovránek,Patočka,Wolf,Smetana,Vacek,Sedlák,Simon aj.

Profesor MUDr.Karel Raška, vynikající epidemiolog aa mikrobiolog, zakladatel hygienických stanic v ČSR, za jeho předsednictví v WHO byly eradikovány pravé neštovice.Prof.MUDr.Wolf odborník na výživu v IHE Praha (SZÚ)
Přes všechny mocensko-politické peripetie minulého století zavedli naši přední laboratorní odborníci laboratorní praxi na světovou úroveň s dokonalým systémem kontrol, vzdělávání, hledání nových metodik i výukou dalších vynikajících laboratorních odborníků. To, že dnes se vše prověřuje jako bychom nedávno opustili džungli, to není naší ostudou. Je dobré.,že vznikla velká konkurence a nabídka laboratoří, kde si můžete nechat vyšetřit vše možné. Paní primářka ,asi nikdy nezaložila soukromou laboratoř, neabsolvovala nekonečné množství registrací, akreditací, hygienických a jiných posudků,dokladů vzdělání. K tomu je třeba účasti na mezi-laboratorních zkouškách a certifikaci akreditovaných metod u nás i v zahraničí. Všechny naše laboratoře používají jen certifikovaný materiál a diagnostické kity, většinou ze zahraničí. Žádný odpovědný laborant nebo lékař se nepodepíše pod protokol, který by neměl ještě primární dokumentaci (foto,počít.zhodnocení,valorizace k standardům). Neznám skoro žádný jiný obor, který by byl již dnes tak kontrolován a kontrolovatelný jako laboratorní klinická diagnostika.
Jistě není dobré, aby vedoucí laboratoří kritizovala jiné laboratoře za odlišné značení hodnot výsledků, které může vycházet z doporučení výrobce. Není dobré, aby mezi pacienty a i mezi lékaře byl vnášen další neklid, a nedůvěra ve vývoj v oblasti klinických laboratoří u nás. Je jisté a to jste si již paní primářko odhlasovala sama, že tržní hospodářství a kapitalismus je postaven na tom, že co není dobré, poctivé a pružné, co nemá nápady a neumí získat potřebný kapitál svojí prací, zaniká a umožní růst těm lepším. Je však třeba přát našim laboratořím, našemu umu, našim lidem, naší republice neboť právě nyní probíhá soutěž mezi našimi začínajícími laboratořemi a mezi silnými zavedenými laboratorními giganty ze zahraničí. Máme se živit vývozem nerostů, surovin nebo kvalifikované práce s dlouhou tradicí.

Věřte českým klinickým laboratořím, vedou je opravdoví odborníci a potřebují právě teď podporu,věřím že to budou špičková pracoviště i v budoucnu a v mezinárodním měřítku.

Jiří Antonín Votýpka
laborant SZÚ Praha
komentář k článku v Zdrav.novin,2006


Nědělní příspěvky do diskuse na stránkách internetových Zdravotnických novin.

Neodpovídající výše mzdy byla vždy hříchem.
Asi to nebude jen tím ,že naši obyvatelé patří mezi ty nejméně věřící.

Právě u těchto sebestředných osob bez jakéhokoliv profesní a podnikatelské etiky je tržní vztah, jen příležitostí jak získat i bezpracný zisk.
Mám dobrého přítele, spolužáka praktického lékaře v Bavorsku. Mimo to,že musí mít dost času vyslechnout každého pacienta a dobře se o něj postarat, také musí respektovat práva dvou zdravotních sester, které zaměstnává. Když požadoval, aby sestry se střídaly v práci i o zdejších četných svátcích, kdy on musel zabezpečovat nepřetržitou lékařskou službu v regionu, nepochodil. Stejně tak musil platit mzdu o něco vyšší než byla obvyklá mzda sester v nedaleké nemocnici v Erlangenu. Kamarádovi se to nezdálo a o tom s přijatými sestrami diskutoval. Vzdoroval jim a požadoval to za vydírání. Sestry neotálely a pozvaly zástupce jejich odborového svazu. Do řešení se zapojil i místní starosta, představitel CSU a farář, kteří požadavky sester nejen podpořili ,ale vlastně si je vynutili. Cesta k obraně práv zaměstnanců bude u nás stejná - dobré odbory a odborová organizovanost, ale i zájem pacientů, obce atd. Pak si nikdo nedovolí nabídnout za poctivou práci urážející mzdu. První slovo by zde měly mít odbory,a místní správa, u nás to řeší až ministerstvo? Je to ukázka, že vlastně u nás odbory,obce i církev vlastně v praktickém životě neexistuje a nic nemůže.
Diskuse k článku v ZN kdy nabídl soukromý lékař sestře měsíční plat hrubého 5000.-Kč za 30 hodin týdně.
5. 1. 2008

Stát hledá ve zdravotnictví jak ušetřit na pacientech.
Máme již biozemědělství, bioinženýrství,biopotraviny, snad i léčitele-jakési biolékaře atd.
Kde je však BIOPACIENT? Nepomohl by snížit náklady? Jak by měl takový pacient vypadat?

Asi tak stejně jako ostatní bioprodukce: vyhýbal by se všem lékům a ostatním zbytným úkonům v našem zdravotnictví. Tak by se určitě zlepšila situace státu, ministerstva i zdravotních pojišťoven. Tak začněme agitovat, vláda, lékaři i lékárny již začaly od 1.1.2008. Nastala éra BIOZDRAVÍ.
Diskuse v ZN jak ušetřit.
5. 1. 2008


Opravdu se za současné vedení Prahy dvě stydím. Narodil jsem se před šedesáti léty na Vinohradech, naše rodina zde žila a měla živnost od roku 1923. Ale tak strašné vedení jako dnes jsme ještě neměli.

Přístupem k bydlení, a vůbec k zde narozeným občanům z nás během několika let udělá vystěhovalce. Navíc nám ruší vše co především starším pomáhalo. Teď i pohotovost. Vše se odůvodňuje novým zlatým teletem "ziskem". Ale veškerý zisk získaný na úkor zde žijících a pracujících byl vymrhán na nesmysly jako na nesmyslně drahou přestavbu radnice atd.
Z posledních dnů: zkušenost z Prahy 5, vlastně Prahy 13. Zde mají pohotovost, dokonce mají i vlastní sanitky pro dopravu nemocných na pohotovost v FN Motol, navíc velmi pružnou pečovatelskou službu, kde si můžete vybrat z několika subjektů.
Asi to bude tak jak se s tím setkala mnohá evropská města. Centra budou jen pro bohaté turisty a pro organizovaný zločin.Proč pak v centrálních částech města udržovat pohotovosti, když se stejně nepočítá s tím,že zde nějaký obyčejný vinohraďák bude jen bydlet.
Diskuse o zrušení pohotovostí ZN
5. 1. 2008

Pacient má právo na plnou informovanost.
Za vyžádanou revizi výsledků nebo revizi postupu lékaře by však měl pacient zaplatit sám.

Vycházím z prostředí mě vlastního – laboratorní diagnostiky. V minulosti i dnes je kladena na laboratorní vyšetření řada přísných kritérií. Začíná to od kvalifikace pracovníků, kteří provádí odběr i zpracování a hodnocení výsledků. Dále je to kvalita použitých diagnostik a použité metodiky i vybavení laboratoře a od počtu vyšetření . Dnes se to řeší komplexně formou akreditace metody i laboratoře. V laboratořích se navíc pravidelně vyšetřují anonymní kontrolní vzorky, které komplexně prověří úroveň jednotlivých metodik a na základě správného výsledku získává laboratoř i metodika certifikát s platností většinou na jeden rok. U nás v laboratoři se takto zpracovávají pravidelně kontrolní vzorky z evropské centrály WHO. Pro české mikrobiologické laboratoře rozesílá kontrolní vzorky naše centrum v Státním zdravotním ústavě v Praze. Kontrolní činností se zabývají i další specializované společnosti, včetně dozoru pracovníků zdravotních pojišťoven.
Pokud by zákazníkovi , to je pacientovi i lékaři ,se výsledky z nějakého důvodu nezdáli, má možnost informovat se o stavu akreditace a kontrol v jednotlivých laboratořích u vedoucího laboratoře. Pokud by nebyl spokojen určitě by měl mít možnost nechat provést rozbor v jiné laboratoři ovšem na vlastní náklady. Případné rozporné výsledky by měly být porovnány v národní referenční laboratoři. Důležitý je právě tento postup, neboť námitky zákazníků na nesrovnatelnost výsledků vychází většinou ze zásadních neznalostí. Nelze například srovnávat přímý a nepřímý průkaz u původců onemocnění, je třeba vzít v úvahu i druh zkoušky, rozdílné citlivosti jednotlivých výrobců diagnostik, ovlivnění výsledků druhem odebraného materiálu jeho uchováním, vliv užívané medikace. Záležitost je natolik složitá, že ani řada lékařů nezná správnou interpretaci výsledku. Zde je nejlepší si vyžádat podrobnější vysvětlení v laboratoři, nebo v referenční laboratoři. Ostatně to řada nespokojených pacientů ve velkém měřítku dělá již dlouhou dobu.
Materiál je zpracováván anonymně, sama laboratoř si většinu pozitivních i negativních výsledků kontroluje v párových vzorcích nebo konfirmační metodou. Problémem bývá, že pacient, často i lékař posílá materiál s tím, že to potvrdí jeho předem „jistou“ diagnózu. Pokud tak tomu není zpochybňuje výsledek – takové vyšetření je pak zbytečné vyhazování peněz. Některé pojišťovny v USA to řešily tak, že proplácejí jen vyšetření u nichž je výsledek pozitivní. Z hlediska přísného šetření i to má svoji logiku.
Tak jako v laboratořích se dbá jistě na kvalitu i u práce lékařů, myslím že je to obdobné i když se to nedá tak snadno vyjadřovat matematicky jako v laboratořích. I zde si myslím, že by pacient měl právo na vyčerpávající informaci ošetřujícího lékaře, případně u jeho nadřízeného a u kontrolního lékaře pojišťovny. Všechny další kroky, jako kontrolní vyšetření u dalšího lékaře by však měl již hradit sám.

Jiří Antonín Votýpka,
Praha
Některé léky uvolnit k volnému prodeji.
Diskuse na stránkách ZN 2007

Podle včerejších a dnešních příspěvků především lékařů je jasné,že uvolnění některých léků do volného prodeje je přijatelné i pro část lékařů s jistým omezením. To omezení si každý představuje jinak.Na jedné straně i 10 litrů vody vypité naráz vás usmrtí, stejně jako volně prodejný nůž a louh i kyselina, na druhé straně jistě řada závislých vše opět zneužije.

Ti lékaři, kteří mají za své pacienty většinu již se zcela neorientující seniory, nebo naopak mladistvé mají jistě oprávněné obavy ze záměn ,nedodržení dávkování, nevhodné kombinaci léků atd.

Nicméně mezi pacienty jsou též vzdělaní lidé, často chemici, biologové a ostatní přírodovědci, lidé ovládající dnešní informatiku lépe než , kdo jiný a takovýchto informovaných pacientů bude stále přibývat. Zde již lékař musí též připustit,že vědomosti některých pacientů jsou na velmi slušné úrovni i co se týká jednotlivých nemocí i moderních způsobů léčby, včetně výběru léků.
Lidé bohužel i dnes mají tendenci vytvářet výlučná společenstva nepřístupná ostatním obyčejným lidem. Nakonec získávají sami přesvědčení, že tím ,že jsou členy takového společenstva ,klubu, lóže jsou už vyjímeční lepší než „ti“ druzí.. Mám takový dojem, že vedle myslivců, alchymistů, církevních mocnářů, straníků, šlechty a zednářů (dnes i celebrit nejrůznějšího původu) patřili i lékaři a dosud paří do jakési výsadní dědičné skupiny a leckde se to projevuje dodnes. A pacienti to leckdy cítí. I pojišťovny to cítí.

Bude nutné, aby lékař vzal na vědomí pacienta jako klienta, toho kdo jej živí. Takový klient žádá nejen jistou úroveň jednání ,ale také chce být přesvědčen, že jej léčí nejlepší odborník a že dostává nejlepší léky.Bude to v budoucnu bohudíky vyrovnaný vztah pacient – lékař.Dobrý lékař určitě neztratí na důvěře a dobrý pacient také není k zahození.

Máme i vynikající lékaře, kteří jsou požehnáním pacientů, možná,že i na ně konkrétně jednou přijde řeč, ale dnes se řeší něco jiného.
S pozdravem diskutujme demokraticky.
JAV,Praha.

„Práce je činnost, kterou nebude nikdo vykonávat dobrovolně, nedostane-li se mu za ni odměny“*
Dovolil jsem si v úvodu svého komentáře uvést definici práce ze slovníku politického myšlení britského pravicového konzervativního filozofa Rogera Scrutona. Porovnávám-li definici s naší současnou praxí, kterou mohu potvrdit z vlastní zkušenosti a cítím zásadní rozpor. Téměř každý druhý pracovník dnes a u nás věnuje část svého volna zdarma svému zaměstnavateli. Jen málokdy se některým profesním skupinám podaří prosadit zaplacení jejich přesčasových hodin. Jsou to však jen skupiny , které měli významný vliv v minulosti i současnosti. Jistě mezi ně vždy patřili lékaři.
Víme,že dnes například policisté musí dát zdarma státu 150 pracovních hodin což je pro mě nepochopitelné. Vidím v tom projev devalvace a snížení významu jejich práce. Na práci se totiž též dá dívat jako za základní způsob seberealizace a utváření lidského života a na základní hodnotu lidské existence. Práce lékaře má ve společnosti vysoký kredit. Důsledkem toho například je, že kandidáti s lékařským titulem v našich volbách získávají vysoký počet hlasů voličů. U mnohých zvolených však dochází poté k paradoxní situaci ,přes svoji profesní úroveň s stávají v politice politickými a společenskými analfabety a jejich rozhodování podle toho vypadá. Zde se uplatňuje co je pro obyvatelstvo našeho státu velmi typické. Snad v důsledku tisícileté poroby, snad díky strategické poloze našeho státu o který měli a mají zájem blízcí i vzdálení sousedé se zde vyvinula schopnost pomoci si v každé situaci. Výsledkem jsou velmi překvapivá až světově originální řešení. Sám v do tého skupiny originálních nápadů a hnutí řadím Husovi reformy, kališnické války a různá reformní hnutí, národní církev v První republice, pronásledování vlastních obyvatel jiné národnosti, dokonalou přeměnu občanů demokratického státu za uvědomělé soudruhy a jejich opětovnou dokonalou přeměnu v tvrdé zastánce kapitalismu devatenáctého století.
Do této skupiny originálů zařazuji realizaci světové premiéry superhrubé mzdy ministra financí ing.Kalouska a prodlužování pracovní doby lékařů současného ministra zdravotnictví MUDr.Julínka.
Velkým a stálým problémem Evropské unie je nezaměstnanost, pokles míry investic, snižující se konkurenceschopnost ve vztahu k USA, Japonsku a Číně v oblastech zaměstnanosti ,vývozu ,výzkumu a vývoji. Při řešení nezaměstnanosti bylo hodnoceno několik možností nápravy. Mezi nimi i „všeobecné zkrácení pracovní doby a dělení se o pracovní místa na úrovni jednotlivých členských států“.**Všeobecné zkrácení pracovní doby bylo prozatím odmítnuté pro obavu z poklesu výroby a poklesu nabídky pracovních sil i optimálního využití provozů. Ve zmíněném ,ani všech následujících dokumentech EU nikdo neuvažuje o prodloužení pracovní doby což výrazně neguje hlídanou politiku zaměstanosti v kterémkoliv členském státě EU.
*Roger Scruton, Slovník politického myšlení,Atlantis,1989,str.104
**Komise evropských společenství, Růst,konkurenceschopnost,zaměstnanost,Bílá kniha,Delegace Evropské komise v ČR, Praha 1994,str.9

Jiří Antonín Votýpka, Praha, listopad 2007

Kdo se vlastně dožije důchodu?


Před časem byly v tisku zveřejněny výsledky rozsáhlého výzkumu o vztahu věku dožití a věku do kdy kdo pracovat. Jednalo se průzkum ve USA.
Výsledek byl jednoznačný:


1.Ten kdo odejde do důchodu v 55 letech má naději,že se dožije věku přes 80 let!
2.Ten kdo odchází do důchodu v 60 letech se dožije ve většině jen 63 let!!

Pokusil jsem se tuto informaci uplatnit na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Mluvčí MZ mě na to odpověděl, že statistikám, zvláště pak těm z USA se nesmí věřit!

Obrátil jsem se na poslanecké kluby Parlamentu ČR. Odpověděli mi je z klubu komunistů. Ale nedělo se nic. Obrátil jsem se na odbory a zase nic.

Nakonec se dozvídám,že věk odchodu do důchodu se bude u nás zvyšovat do věku 65 let, ale prý kdoví kdy. Sám jsem narozen v roce 1948, odpracoval jsem k dnešku 39 let (bez školy)
A na důchod si musím počkat až do konce roku 2010.

Znám mnoho případů ze svého okolí jak ženy i muži se nedožijí vůbec šedesáti let, řada z těch kteří se dožili tohoto věku je vážně chronicky nemocná a z důchodu si moc neužije.

To co prosazuje EU a potažmo naše papouškující „Vláda“ to je zvěrstvo páchané na svých obyvatelích, je úplně jedno zda je to naše smluvní pravice nebo levice. Obyvatelstvo by v tomto případě se mělo radikálněji domáhat nápravy jako v jiných státech světa.

Uveřejňuji v tomto články tabulky dožití, kde si můžete sami vypočítat kolik roků Vám zbývá než budete po smrti, odečtěte ještě 10-15 let, když už nebudete zcela zdrávi a zděsíte se,

Jiří Antonín Votýpka, 28.3.2008,Praha

To je strašné sdělení pane doktore!
Autor: Jiří Antonín Votýpka | přidáno: 13:45, 20.11.2007
Je pravda je mi šedesát, celý život se věnuji mikrobiologii, osobně znám našeho nestora mykobakteriologa již nežijícího Doc.MUDr.Šůlu i dne žijícího MUDr.Kubína a řadu odborníků na mykobakteria. Rád bych slyšel jejich názor. U nás v ústavu se vyráběla vynikající čs.BCG vakcína až do doby rozhodnutí RVHP,že se bude vyrábět v Sovětské svazu.Doc.Šůla obdivovatel Ruska v té době veřejně prohlásil,že je to skandál, neboť ruská vakcína je neúčinná, naopak může u očkovaných ve stáří dělat problémy. Co na to by řekla prvorepubliková Liga proti TBC.
SKANDÁL: Chtěl bych vyjádření Doc.MUDr.Slonima a Dr.Salka kteří zaváděli očkování proti obrně u nás.Znám ještě řadu lidí,kteří v mládí přežili dětskou obrnu s následky. Slova dnešních odborníků mě děsí.

Vydýchali jsme Černobíl
K lékaři vždy dřív a častěji - a platit by měl z 90 % a zaměstnavatel. 
Jiří Antonín Votýpka 
dnes 11:16
Polovina našeho obyvatelstva nyní trpí nejrůznějšími druhy rakoviny a většina o tom neví.Utěšování: Vy jste hypochondr a to víte stáří je umyslná lež. Ten kdo vyrostl od roku 1945 dodnes se otrávil pod dohledem státu radioaktivními potravinami,PCB a dalšími karcinogeny.Vydejchali jsme Černobíl někdo dokonce na Letenské pláni.Smog se ani dnes nehlásí a přitom např.v Praze je od října do února.Kát se a platit by měla vláda,minulé vlády,strana minulé vládnoucí strany,lékaři a dřívější lékaři a hygienici. Vše je opačně Vážení pacienti.
Impuls 31.1.2008

1.kloubní potíže "chronické borreliózy" a léčení vysokého tlaku:
Obrátil se na mne nedávno přítel- myslivec se žádostí o další vyšetření. V minulých letech jsme prováděli komplexní vyšetření lovné zvěře a členů mysliveckého sdružení v honitbě na území Praha-západ. Našli jsme zde poměrně vysoké promoření lovné zvěře, ptáků i savců původcem lymeské borreliózy Borrelií burgdorferi s.l. a dalších živočichů především v biotopech kolem vodních toků (Únětický potok a část toku Vltavy u Roztok) a v suších, výše položených částech honitby zase byla více zastoupená ehrlichióza (Anaplasma phagocytophilum).U myslivců jsme našli ve velkém množství přítomnost protilátek a u lidí,kteří měli potíže s klouby, nervové příznaky a kožní formy jsme měli i pozitivní přímý průkaz pomocí PCR. Kupodivu u myslivců, kteří dost často používali alkohol byly výsledky negativní, naopak u těch kteří dost kouřili, dávali přednost tučnému jsme měli výsledky pozitivní.(Experimentem jsme zjistili již závažné poškození borrelií při koncentraci 1 promile alkoholu) Jeden z myslivců se právě nyní obratil na mě s potížemi. V červenci t.r. byl léčen pro zákus klíštěte s erythémem antibiotikem - doxyciklínem. Byl vyléčen, erytém ustoupil. Protilátky postupně klesly. Nyní na začátku prosince jej bolí ramena, koleno, i jiné klouby. Zjišťoval jsem zda kolega nebere ještě další léky na jiné neduhy. Podezření se mi potvrdilo. S kolegou jsme stejný ročník narození 1948 a oba bereme delší dobu léky na snížení vysokého krevního tlaku. Sám jsem před časem zjistil že přípravek LOZAP má bohužel jako vedlejší účinek stupňující se bolesti kloubů. Po jeho vysazení a náhradě jiným preparátem (u mě např. MICORDIS) některé obtíže zmizely,jiné se objevily, ale klouby a páteř nebolí. Je to zkušenost již nejméně čtyř lidí z mého okolí. Doporučuji u chronických pacientů s borreliózou na tuto skutečnost dávat pozor.

2.Letos jsme pozorovali při vyšetření dvě zajímavé skutečnosti. K vyšetření se nám dostal po letech druhý vzorek odebrané uzliny u pacienta s prokázanou borreliózou a s EM. Oba případy byly silně pozitivní. Dále po spolupráci s prof.MUDr.Hercogovou z FN Bulovka jsme zjistili ve vazivové části placenty při porodu též častý a silný průkaz DNA borrelií u matek,které kdysi měli borreliózu.Vede nás to k přesvědčení, že právě uzliny a placenta koncentrují při filtraci tělesných tekutin spirochéty, které jsou pak dobře prokazatelné. Mohl by to být návod na "100%" průkaz přítomnosti spirochét v těle - "nemocných - nenemocných".

3.Nejen letos jsme pozorovali při příjmu materiálu z kardiologie zvýšený záchyt pozitivních výsledků. Zajímali nás okolnosti odběru. Domníváme se,že odběr byl provádět vždy po sonografii - echu, tedy po působení ultrazvuku na tkáň a orgány vyšetřovaných. To nás vede k úvaze, že spirochéty se při působení ultrazvuku uvolňují ve vyšší míře do krevního oběhu a jsou tak lépe diagnostikovány. Již minulé roky jsme pozorovali podobný efekt při léčbě kortikoidy.

Příště další aktuální poznatky.
Pro web borrelioza.cz10. 12. 2007

Ohleduplnost nebo diskriminace s ekonomismem?

Nedávná zkušenost z velké naší nemocnice. Téměř devadesátiletý pacient je přivezen po pádu při medikamentozním snížení tlaku na 90/60 a po rychlé změně polohy. Před třemi měsíci řešil potíže se zuby kompletní zubní protézou. Nezvykl si však je používat, má potíže s kousáním, větší kousky dráždí zažívání. I z uvedeného důvodu hubne. Při cévní nedostatečnosti žil na nohách při křečových žilách užívání léku Lozapu a dalších několika léků na snížení tlaku způsobuje otoky kotníků. Je mu nasazeno několik léků na odvodnění . Důsledkem je velmi nízký tlak,hubnutí až dehydratace. V tomto stavu je přijat na interní oddělení. Ještě v den přijetí je mu odebrána krev na nádorové márkry a provedena sonografie dutiny břišní. Závěr pro příbuzné: terminální stadium rakoviny s metastázami v játrech a ve střevech. Ošetřující lékař sděluje, že dále již není důležité pacienta zatěžovat s dalším vyšetřením. Na písemnou žádost příbuzných se dostavuje onkolog, který pohmatem potvrzuje diagnózu. Pacienta nic nebolí, má chuť k jídlu, defekace normální, psychika je v normě i po informaci o jeho onemocnění. I on osobně žádá další vyšetření a případnou léčbu, včetně třeba nezbytné operace a jiných potřebných diagnostických a teraupetických postupů. Ani vyžádaná pomoc vedoucího kliniky a člena vedení nemocnice nic nemění, je nám nabídnut hospic. Při schůzce s ošetřujícím lékařem a primářem oddělení žádáme o doplnění vyšetření ve standardním schématu například biopsii s histologií, nový odběr materiálu pro ověření vzestupu či poklesu hodnot nádorových markrů a lokalizace případných metastáz v těle například pomocí celotělové scintigrafie nebo CT a MRI aj. Žádost o přeložení na onkologii je odmítnuta, jakákoliv léčba včetně námi navrhované interferonem nebo moderními cytostatiky je odmítnuta mimo péči paliativní.
Mám možnost pracovat posledních 36 let ve zdravotnictví. Mým oborem je klinická mikrobiologie a zde je zásada ověřit výsledek vyšetření pacienta, jak pozitivní tak negativní dalšími vyšetřeními – konfirmačními, a to je u nás dnes již dáno závazně po akreditaci laboratoře i metody i po kvalifikačním prověření pracovníků laboratoře.
Moc mě překvapuje a myslím si, že to není v pořádku když nejsou dokončena vyšetření, aby bylo zcela jasné o jakou diagnózu jde. Možná že je to u starších osob příliš nákladné a odborníci to považují za zbytečné stejně jako jakoukoliv léčbu. Snad by to bylo jinak u mladších pacientů.
Patrně to odpovídá i příkazu doby –šetřit. Dnes nám nezbývá jen, aby se naše rodina sama postavila osudu a diagnóze určené – spíše, odhadnuté – odborníky-neodborníky a amatérskými prostředky jí pokusila léčit – spíše ovlivňovat ,co obrazně za naše peníze vystudovaným odborníkům nestojí za to. Již na zdravotní škole jsem se začal zabývat onkologií ve styčném oboru s mikrobiologií, studoval jsem literaturu, překládal články stal se členem Onkologické společnosti JEP v roce 1971, psal články a platil si soukromou účast na onkologických kongresech. Prováděl jsem od zmíněného roku též praktické pokusy s mikrobiálními producenty DNás a imunoadjuvantních mikroorganismů. Neměl jsem však již možnost a příležitost v práci pokračovat. Současná situace v praktické onkologii u nás mě opravdu překvapuje, alespoň „onkologická diagnóza“ interního oddělení jako typícký obraz diskriminačního postupu vůči nejstarším občanům, který je nám předváděn jako ohleduplnost. V této souvislosti netrpělivě čekám na nový zákon o diskriminaci. Snad i ten pomůže někoho přesvědčit, že na péči i léčbu mají právo všichni.
Psáno pro ZN, 16.1.2008,Praha
Dne 28.1.2008 tři dny po návratu z nemocnice otec zemřel.

Diskuse v ZN.

Omlouvám se,příspěvek píši hned ráno a doma, abych zaměstnavateli nekradl drahé minuty. Když si to později přečtu je to hrozné – ty překlepy aj .Protože je to však důležité,dovolím si to napsat ještě jednou pořádněji: ( Pro provozovatele- vůbec by nám nevadilo,aby Váš editor měl i kontrolu pravopisu, pomůžete autorům, čtenářům i sobě, dnes to již není luxus)

Předpis vychází z materiálu EU. Na jedné straně je přesně definováno chování zaměstnavatele a pracovníka při rizikové práci ,na druhé straně se uznávají výhody z rizikové práce jen při práci s exotickými infekcemi. Přitom se pomíjí nejrozšířenější rizika při práci s infekčními pacienty a jejich klinickým.materiálem. Dnes je zde již nevůle nejen nadřízených pro nedostatek financí ale i společná neochota pro nepřiměřenou administrativu. Nezbude nám jen dále pracovat s infekcí a dělat, že se o infekci nejedná, a po té co onemocníme, a získáme prostředky na dobré právníky budeme se soudit s podnikem o miliónová odškodnění, snad to potom někomu dojde.A my se nakonec také lépe postaráme o sebe jak nám to státní úředníci stále připomínají.

Pacient může odmítnout léčbu.
Jeli je tomu tak, že podobné právní úpravy jsou již v mnohých evropských zemích pak se stydím že jsem Evropan.
Kolikrát kdo prohlásí, i na veřejnosti, že by raději zemřel. Já to slyšel od své nemocné matky asi po dobu třiceti let, když jí občas bylo bídně, a nakonec zemřela v požehnaném věku 85 let na banální bakteriální pneumonii, neboť jsem ji nedokázal přesvědčit, že pro ní je vhodné před hospitalizací očkovat jí antipneumokokovou vakcínou jak se to již desítiletí dělá u seniórů v USA.Ale u nás na to nikdo z lékařů seniory raději ani neupozorní.
Je smutné, že právě lékaři připravují takovýto zákon, to potažmo by vlastně mohli být i dobrými katy. Ještě, že se trest smrti zrušil - nakonec praxi by opět řešilo ministerstvo zdravotnictví.
Víte, napsal jsem v této problematice dost a reakce skoro žádné spíš k ničemu nadějnému. Bohužel ani od církve ke které patřím. Nechci házet kamenem jako první, ale i dnes by měli být navrhovatelé takovýchto zákonů i ti kteří jej schválili, i ti co jej používají, minimálně exkomunikováni z řad věřících a obrazně postaveni při bohoslužbách na pranýř jako odstrašující příklad.
30.11.2007
Vážení politici si s Vámi hrají. Jen dnešní ráno ve zprávách rozhlasu:
"Na příští rok je vyhrazeno v rozpočtu na "mírovou" misi našich bojových(!) jednotek do Afgánistánu 2,5 mld.Kč."
"V rámci "mírové pomoci EU" ve střední Africe - Kongu se připravuje 5000 našich vojáků z kterých 2500 odjede v roce 2009 na misi, která bude ČR stát 5 mld.Kč."
Dělají si z vás legraci - jen šetřte, třeba si pak budete moci i něco přivydělat v mírových misích také, raněných v tom míru bude dost!

Leden 2008 se blíží. Myslíte si, že jsou lékaři či jiní zdravotníci na vybírání poplatků připraveni? Domníváte se, že budou pacienti využívat spíše konzultace po telefonu, aby nemuseli u lékaře platit?

Připravit se dá na cokoliv.

Otázkou je jak celá příprava bude vypadat. Nechuť hradit poplatky u pacientů je všeobecná Menší ordinace především soukromé ambulance si umí představit další nevítanou administrativu. Navíc znají své pacienty a tuší, že se zachovají účelně. U nás všichni nutí pacienty platit víc a více, tak se podle toho zařídí.Jinak by se museli nervově zhroutit. Omezí své kontakty s praktickými lékaři na minimum, bude se předcházet nemocem babskou radou samoléčbou , když bude nejhůř pak hned do nemocnice. I alternativní léčba jistě zaznamená vzestup.A pacientská turistika do Orientu a k šamanům se stane módou. .Že to naše obyvatelstvo umí to znají lékaři již z minulosti. Když kdysi vláda rozhodla, že hovězí maso bude dražší, občané omezili jeho konzumaci na takovou míru, že se u řady lidí projevoval až patologický nedostatek železa. Náš člověk je zvyklý kličkovat a poradit si i horších situacích. Trochu lituji lékaře, kde jsou ty postuláty o důležitosti prevence a rady toho typu „ poraďte se svým lékařem? Nejspíš mladší lékaři opustí svou vlast i nemocného občana a budou jinde pečovat o zdraví cizího lidu až nakonec ztratí i domov svých předků.

Informace o nemocech a jejich léčení se stanou nosným tématem rozhovoru nejen seniorů. A lidé i na ledacos přijdou. Uvádím příklad lidové léčby mnohých nemocí, který si můžete zkusit na sobě všichni: Máte nadváhu, vysoký krevní tlak a počínající stařeckou cukrovku. Mám pro vás vynikající recept zadarmo! Zapomínáme dýchat, všude a zhluboka.
Máte-li doma měřič krevního tlaku pak si to hned vyzkoušejte. Máte například zvýšený tlak cca 170/100 a berete prášky. Před měřením tlaku zhluboka dýchejte asi tak minutu a během měření tlaku též dýchejte zhluboka. Garantuji Vám, že váš tlak poklesne cca o 20 tj. naměříte 150/80 i bez léků! Nechcete věřit? Pak vyzkoušejte totéž s tím, že budete minimálně dýchat, spíš zadržovat dech po dobu měření. Váš ustálený tlak se zvýší cca o 20, více diastolický . např. i na 190/120! A to může být mezi měřeními jen jedna minuta. Co to znamená? Když budete v průběhu dne pravidelně a vytrvale, při vypětí, rozčilení i při spánku řádně zhluboka dýchat bude Váš tlak v normě a bude i u hypertoniků spíše nižší. Hluboké dýchání Vám pomůže dokonce i se snížením krevního cukru i s nadváhou. Tak vidíte. Taková rada a zadarmo, ani 30 korun nestojí. Jistě přijdete i na další rady jak se léčit.

Zdá se mi,že ze zavedení poplatků ve zdravotnictví budou profitovat jen velká zdravotnická zařízení a nemocnice. Zde nebude problém poplatky vybírat a zaúčtovat – přijmou se nějaké ty pracovní síly navíc.Zle bude,až se začnou pacienti domáhat kvalitního jídla a možnosti jeho výběru. Ale to by měla konkurence dobře vyřešit.

Ty kteří připravili systém poplatků v našem zdravotnictví bych obvinil z toho,že vědomě je systém poplatků neprůhledný, nejasný a nesmyslný. Tak se vypouští mlha tam ,kde se počítá s tím,že se vybere víc než by bylo podle jasných předpisů možné. Podívejte se do Rakouska. Tam každý pojištěnec může zaplatit jako roční paušál několik eur, dostane kartičku, kterou se vykáže u lékaře a je to. Holt Češi musí být vždy „originál nejvíce oruginální.
(poznámka z 19.12.2009, do tohoto data jsem nazaplatil ani jedenkrát poplatek 30.-Kč, holt lékařům se dále vyhýbám jak jsem dělal dosud šedesát let.


Peníze a zdraví
ZN 2007


1.část.
Jeden z našich odborných politologů, žijící a přednášející v Itálii ,prof.Bělohradský asi tak před rokem v televizi v rozhovoru uvedl,že zoufalost současného stavu u nás byla způsobena jedinou věcí.Stát se octl v rukou ekonomů postsocialistického trendu.Lidé si chtěli oddechnout od pokrytectví,zažít svobodu a kus obyčejné radosti z možnosti cestovat a žít bez agentů a dostalo se mu biče a učebnicových pouček z rukou nezkušených ekonomů.
Vše se podřídilo jen "nikdy nekončícího hospodářskému růstu".Z oblastí ve kterých se lidé liší zásadně od zvířat (to podle víry, výchovy a vzdělání) jako uznání práva na život, právo na domov, možnost jíst,vychovávat děti, být šťastný atd. se postupně stávají prostým ekonomismem zdroje zisku, zdraví nevyjímaje. Snažme se definovat oblasti na které mají všichni právo bez ohledu na jejich stávající ekonomickou situaci. Proč to máme dělat? Například jako akt smíření těch, kteří zde 40 let využívali systému na úkor druhých. To i za to,že "skororevoluce 89" téměř nikoho nepotrestala, neprovedla pozemkovou reformu a nepřerozdělila neprávem získaný majetek. Proč to říkám? Nevím jakou částkou si cenní život svých dětí zmínění odborníci na ekonomii zdravotnictví? Bude to jistě částka vymykající se jejich ceníkům roku života.

2.část
Příklad zdraví a peněz.
Můj o dva roky starší bratr zemřel jako devítiletý na subakutní glomerulonefritis v roce 1955. Moji rodiče a prarodiče sháněli léky v zahraničí všude, byli ochotni si i půjčit cokoliv. Peníze měli a dost z let drobné živnosti, ale na vázaných vkladech,s kterými nesměli manipulovat, později zcela ukradené. Paradoxně nakonec zdarma bez jakýkoliv podmínek poslal léky bratr jedné paní z domu, uprchlý nacista ze Švýcarska.Když vzácná antibiotika která zde nebyla přišla na Min.zahraničí předali je celnici a zde ležela tři měsíce.Když bratr dostal první injekci,
antibiotika se ztratila.Asi někdo počítal již tehdy efektivnost léčby. Dodnes žijí lékařští svědci této události na klinice prof.Švejcara.
Jen se přimlouvám: nepřevádějme zdravotnictví do tržního hospodářství - zde je solidarita a soucit k nezaplacení.Cožpak život svých potomků můžeme podobně přepočítávat na takový nesmysl jako jsou peníze?
Příspěvek jsem musil rozdělit pro technickou nedokonalost nabízeného SW.ZN

Pro pana poslance Borise Šťastného:
(na vědomí zdravotní výbor PSP ČR)

25.května 2007
Za ty voliče, kteří jsou proti eutanazii.
1.Kdyby se bývali věnovali léčitelé, lazebníci a lékaři entanázii, pak podle tehdejších zákonů by takové fušování Pánu do řemesla odnesli ztrátou vlastního života.
2.Kdyby se takto vzdávali lékaři v minulosti při smrtících infekčních onemocněních hrůzného rozsahu (jako byl mor a třeba cholera) pak by nikdy nepřišli na původce na nebyli by schopní infekční nemoce léčit ani jim předcházet prevencí.
3.Kdyby takto řešili těžká postižení dětí infekční poliomyelitidou , jistě by ubylo trpících ,ale možnost chránit další generace očkováním by byla nulová.

4.Eutanázie je přiznaná prohra lékaře, a jistě to bude mít neblahý vliv na jeho další odborný růst a možná přijme stereotyp, že při této diagnóze je nejlepším řešením urychlená smrt.
5.U nás se stává pacient jakýmsi slaměným dítětem svého ošetřujícího lékaře. Velká část pacientů mu natolik důvěřuje, že se ztotožňuje s jeho závěry. Nevidí-li východisko, pak si pacient v souladu s jeho chováním přeje si „sám“ již jen smrt. Vždyť lékař je pro něj jakýsi pozemský dobrodince.
6.Alfréd Nobel chtěl věnovat krvavé peníze z prodeje munice původně ne na cenu za přínos lidstvu ale chtěl vystavět v Paříži luxusní domy pro sebevrahy i s e“lékařským“ personálem.
7.Pane poslanče zkuste místo návrhu jak zprůchodnit eutanázii u nás založit jakousi obdobu nadace pro výzkum „nevyléčitelných“ nemocí , bude vás určitě méně lidí problínat a i u Pána to budete míst lepší-


S pozdravem Jiří Antonín Votýpka Praha

Proč spějeme přes veškerou snahu a amatérizmu i ke slepotě?

Moje čerstvá zkušenost. Podruhé v životě potřebuji cestovní pas.Musím doprovázet ženu a dceru k „uzdravujícímu moři“.Přivítal jsem pokrok ve vydávání pasu. Nemusíte mít nic než platný občanský průkaz a šest set korun československých.
Příjemné uvítání, jsem usazen do kabiny ne nepodobné automatům na průkazové foto. Jedna vyjímka na čelní stěně komunikujete s úřednicí. Nevadí mi, že píše údaje jedním prstem, jde většinou o číselné údaje. Trochu mě zarazilo, že fotokomora je vybavena zastaralým zcela pro amatéry určeným digitálním kompaktem Olympus a 7.1 Mpx. No nic stále spoléhám na profesionalitu a moderní techniku.
Začínají problémy. Vaše brýle jsou zabarveny. Nejsou jsou z toho nejobyčejnější skla a mají jen 1,5 + dioptrií.Musím je sundat. Další problém počítač hlásí zavřené oči. Mám je však až křečovitě otevřené dokořán už nejméně půl hodiny pokusů. Přichází zkušenější kolegyně a tak jezdím na židličce dopředu, dozadu, pořád problém. Prý mám zavřené oči. Napovídám, že si vezmu brýle na blízko. Nelze zase se lesknou. Po půlhodině pokusů z mé i ze strany úřadu mi předloží fotografii nějakého vytřeštěného člověka, kterého vůbec nepoznávám, prý jsem to já.
Protestuji. Ptám se zda nebudu muset v celnicích světa takto třeštit oči a takto se pitvořit a zda bych si neměl nechat udělat pas jinde, kde je vybavení na profesionální úrovni. Ptám se i na fotografickou kvalifikaci fotografujících. Prý mají nějaký kurz. Bože, kde jsou ti profesionální fotografové, kteří vědí na co se používá polarizační filtr a mají lepší vybavení. Chyba je už v osvětlení kabiny, která by spíš pasovalo k osvětlení dámské toalety než na fotografování. Jedná se totiž o tři polozakryté krátké 40 W trubicové zářivky s modrým světlem. Normálního člověka, které nemá rozšířené oko od vlivu drog přirozeně nekrytá část zářivky oslňuje. A hlavně na brýlích jsou odlesky od nekrytých zářivkových trubic ať hlavu stáčíte jakkoliv.
Výsledek je strašný, ale musím do práce a tak již ze vším souhlasím. Zaplatím 600.-Kč a jen tak na okraj se dozvídám, že do Chorvatska nemusím mít pas, neboť tato země je jež v „Schengenu“. Umiňuji si, že požádám zainteresované úřady tj. Ministerstvo vnitra ČR a Úřad městské části Praha 2 o nápravu.
Domnívám se že by:
1.při fotografování by měl portréty zhotovovat profesionální tj.vyučený fotograf s praxí
2.Vybavení technikou by mělo být o 1000 % lepší, mělo by být v základním vybavení použití polarizačního filtru pro odstraňování odlesků
3.Místnost, kde se fotografuje by měl kolaudovat profesionální fotograf a hlavně by měly být použitá svítidla celá kryta rozptylovacím krytem
4.Na úřadě by mělo být vyvěšen seznam ¨do kterých zemí aktuálně je třeba použít pasu a kde stačí občanský průkaz.
5.Prosím MV ČR a odpovědné pracovníky OÚ měst.části Praha 2 situaci prověřili na místě a zjednali nápravu pro druhé.
Dovoluji si s třídenním odstupem doplnit text ještě o jeden aspekt, možná velmi závažný. Večer po zhotovování biometrického foto na pas,který jsem popasl jako hrůzu dvacetiminutového třeštění očí v blízkosti tří zářivek o výkonu cca 150 W jsem večer začal pozorovat na levém oku v temnu jakési jiskření. Den nato v zaměstnání jsem si zjistil proti světlé ploše jakési padání sazí v zorném poli. Jsem hypertonik i diabetik 2.typu, nosím korekční brýle a jsem i světloplachý. Při fotografování jsem musil brýle sundat a silou doslova „třešit oči“ aby fotografie byla použitelná na biometrické údaje z očí. Možná,že se mi má snaha projevila efekty které jsou spojovány očními lékaři s retinopathií, dokonce s počátky odchlipování sítnice a krvácení do sklivce, které v některých případech může skončit slepotou! To by byla daň na dokonalé foto příliš vysoká. Prosím zodpovědné osoby, aby záležitost znovu přešetřili a obecně pro všechna místa, kde se vydávají pasy nechali zkontrolovat jak odborníky na osvětlení, fotografování a ¨vyslechli i námitky očních lékařů.

Kdo rozhoduje o kvalitě života, kdo je pánem nad životem a smrtí?
Zasláno elektronickou poštou Českému rozhlasu 2,BBC české redakci a redakci Zdravotnických novin dne 4.dubna 2005

Málem jsem přišel pozdě do zaměstnání kvůli dnešnímu (4.4.2005) pořadu Českého rozhlasu 2, stanici Praha vysílanému od osmé hodiny ranní. (Host do domu, beseda s profesorem MUDr.Vladimírem Benešem z neurochirurgického oddělení Ústřední vojenské nemocnice v Praze.) Co mě tak zaujalo. Byla to reakce hosta na nedávnou situaci s odpojením pacientky v „beznadějném stavu“ od umělého zavádění tekutin a potravy. Moc mě překvapilo, že pan profesor se jaksi pochválil, že to u nás a na evropském kontinentě ani není možné, protože sama „lékařská veřejnost“ zhodnotí kvalitu života pacienta a příslušný pacient bez „perspektivy a malou kvalitou života“ je léčen tak, aby přirozeně zemřel. Dokonce uváděl pan profesor ,že u vybraných pacientů je přiřazena k jeho chorobopisu třípísmenná zkratka, to pro ostatní lékaře, aby věděli, že tohoto pacienta není třeba resuscitovat, když by snad k takové potřebě došlo.U onkologických pacientů je to prý běžné. Možná,že volně by to mohlo být podobné nám známým označením „návrat nežádoucí“. Asi bych i tato vyjádření přešel mávnutím ruky, kdybych se v posledních letech nesetkal s praktickými důsledky této „evropské strategie lékařů“ v případě mé matky a tchána.Oba nepřežili svůj požehnaný 84.rok života po poslední návštěvě nemocnice. Oba dva zemřeli na pneumonii po 24 hodinách a po 72 hodinách hospitalizace, která byla „nezvládnuta“. Pan profesor mě uvedl do reality a vysvětlil mi v pořadu,že tam kde není „dostatečná kvalita života“ se prostě nenasadí účinná antibiotika a tak se čeká, zda snad pomohou antibiotika na tu kterou infekci neúčinná.Je to strašné a to si všichni platíme své lékaře a zdravotnictví poctivě po celý život, dokonce někteří pacienti (včetně těch s“ nekvalitním životem „) svým lékařům věří. No nic, i lékaři jsou různí a tak nyní jsem horlivým zastáncem přímých plateb lékařům podle jejich nasazení, výkonu a výsledku.Ať přežijí jen ti dobří, hrobaře můžeme platit zvlášť.
Váš Já.

Návrh nového zákona o právech pacientů obsahuje zvláštní kapitolu o resuscitaci pacientů. Podle tohoto návrhu má mít každý pacient právo říct, že nechce být v kómatu oživován. Přání musí být notářem ověřeno a lékaři jej nemusí respektovat jen tehdy, pokud má pacient dobré vyhlídky na život. Co si o tomto návrhu myslíte Vy?


Pacient má rozhodnout a přitom vlastně neví o čem!

Návrh zákona je další nesmysl, který může podat a schválit jen takový poslanec a sněmovna, která nadřazuje ekonomii nad úctu k životu a člověku, přitom ještě má pořádné mezery ve vědomostech. Navíc je-li zákonodárce lékařem, je to trapný rozpor. Chtít od laika, aby si pro tuto příležitost byl v plné šíři vědom co je to vůbec kóma , je to je další záludnost a šálení nevědomých.

Dovolím si v této souvislosti uvést definici kómatu a některé jeho druhy a příčiny kómatu:

„Kóma je nejtěžší stupeň kvantitativní poruchy vědomí. Je to stav hlubokého bezvědomí z  kterého není možné nemocného žádným způsobem probudit. Reflexy jsou vyhaslé a nedají se vyvolat ani primitivní reflexy. Pro kóma je významné, že musí trvat několik hodin až dní. O vědomí a jeho poruchách rozhoduje funkční interakce a integrita v celém centrálním nervovém systému. Vědomí závisí především na formatio reticularis, ne na mozkové kůře. Formatio reticularis má budivý účinek na mozkovou kůru.“*)

..

Navíc příčiny kómatu jsou intrakraniální:
Krvácení, embolie, trombózy, epilepsie, nádor, psychóza - vycházející z mozku
Trauma lebky – kontuze, hematom
Nedokrvení mozku – šok, nedostatečnost respirační, kardiální, hypoxie
Příčiny edogenní – extrakraniální:

Otravy – amfetamin, kokain, teofylin, kofein, efedrin, barbituráty, hypnotika, antihypertonika, alkohol, opiáty, organofosfáty, otrava houbami, tabák, antihistaminika, atropin, beladona, jedovaté rostliny, rozpouštědla, morfin, kyanidy, amygdalin, salicylany, oxid uhelnatý, metylalkohol aj.

Vnitřní příčiny – hypo a hyperglykemické kóma, renální a nadledvinkové kóma, hypofýzové a tyreogenní kóma, acidobazický rozvrat

Vnější příčiny – úraz elektrickým proudem, popáleniny, úpal zasypání –crash.s. aj.


Když si tak pročítám tyto řádky zdá se mi, že by bylo nutné po přijetí zmíněného zákona řadu medicínských specializací , které opravdu bojují za záchranu lidského života zrušit. Týkalo by se to především záchranářů, traumatologů, toxikologů, internistů i neurologů. To chtějí naší ekonomokratičtí zákonodárci dosáhnout? Již dlouho žiji v přesvědčení, že ani parlament ani tato vláda nejsou naše, jsou jen jaksi drábem nad námi. Mám též zlé tušení ,že svojí neodborností a neláskou k obyčejným občanům škodí zdraví lidu této republiky- to by však měli odborně ověřit právě čeští lékaři.
Komentář pro ZN říjen 2007

Jiří Antonín Votýpka | 24. 02. 2010 07:36
Zdarvotnictví doplácí na mizerné státní hospodáře!

Výběr peněz ze zdravotního pojištění je jedním z největších a nejjistějších příjmů. Jakákoliv regulace financí ve zdravotnictví je pouhé zvyšování výběru pěněz a hledání způsobů jak využít částek ze zdravotního pojištění pro záplatování chyb z blbosti i přímého parazitismu z a v státním rozpočtu. Cesta: opravdové pojištění pacientů, stejná cesta jako opravdové pojištění pracujících na důchod - kasy nepřístupné hrátkám ztrátového státu. Možná že by vzhledem k celoevropskému trápení byla nejjistější nadnárodní celoevropská společnost co by tyto peníze patřící jen těm, kteří je platí zpravovala.

K článku pacienti se stále více soudí!

Jiří Antonín Votýpka | 6. 03. 2010 11:54
Nešťastný stav finačního mámení.

Bez důvěry se nedá obchodovat bez důvěry se nedá léčit a i proces léčení bude nedůvěrou negativně ovlivněn. Zobecňování je dalším krokem který vzdaluje pacienta od lékaře a obráceně. Prezentujme dobré lékaře dělejte jim reklamu, pranýřujme především neužitečné a škodlivé předpisy byť mají pvod v EU, které znemožňují přibírat pacienty podle rozhodnutí lékaře a léčit podle svých zkušeností a ne podle akreditované metody.Oddělme stranictví a politiku od tak důležitého, krásného a jedinečného umění a vědy jakými medicína vždy byla a jistě bude. Vy zkušení lékaři předávejte to nejlepší z vaší praxe dobrým studentům a nad jejich vývojem bděte.A hlavně zdůrazňujte specifitu a jedinečnost lékařství a upozorněte na stejně důležitý prvek lékaře člověka a člověka pacienta - etiku, morálku,vděčnost ,skromnost a pokoru. Držím palce.Hlavně se prosím nesuďte! Na tom vydělávají jen právníci a úřady.


Po roce 1990 je zřetelná snaha u nás o občanskou a přímo kosmopolitní politiku. Dveře jsou k nám otevřeny až příliš. Ti kteří tuto situaci kritizují jsou hned označeni za nebezpečné nacionalisty. Ve sdělovacích prostředcích je to samá cizina, již i děti předškolního věku hovoří cizím a právě "vítězným" jazykem. Člověk v zaměstnání, slušný člověk ,dříč a vlastenec byť odborník není k ničemu, když neumí anglicky. Podívejme se na Slováky. Vždy byli větší vlastenci než my, pro nás jsou to však nacionalisti - nikoliv jsou to vlastenci, kteří více než my pracují v celém světě a mnohé tam dosáhli. I bohatství které jsme kdysi dávali zdarma na Slovensko pro vyrovnání poměrů bylo pro Slováky málo. Chápu to až dnes.Cenější je pro ně jejich jazyk, kultura, domov. My hned všechno předáme přistěhovalcům cizích kultur kteří nemají zájem se stát Čechy. A nějaký domov, jazyk, boj našich vlasteneckých předků a úsilí k založení našeho státu to již hlavně mladým a přistěhovalcům neříká nic
.Byl jsem v roce 1972 v antikvariátě v Dlážděné a pozoroval jsem tam východního Němce - "dederona" jak vášnivě kupoval všechny německé noviny z počátku minulého století. Doslova obracel všechny své kapsy, aby našel další nějakou tu vyměněnou korunu ,aby mohl nakoupit ještě větší kousek německé historie.
Já tam kupoval grafiku, ale když jsem viděl prvotisky našich klasiků z 19 století, které byly po 3-6 kč(!) od autorů, jejicž díla byla povinnou četbou, koupil jsem je také všechny. To se ve mě ozval český hlas. Nejen od té doby ,ale pak napořád jsem vždy shomažďoval vše co se naší vlasti týkalo. Byl jsem úspěšný a mám toho plný byt 100 m2 na Vinohradech. Musíme se vystěhovat díky tržním nájmům a přenechat můj rodný domov cizincům. Sbírky jsem nabízel svým pěti dětem - moc nadšeně navypadali.Možná až zavřu oči vše to vyhodí. A tak místo rodinného domu si jako důchodci vezmeme hypotéku a postavíme museum, střípků české minulosti. Myslím si že nastala doba, aby i čeští nacionalisté v nějaké přijatelnější formě zasedli v Parlementu i ve vládě, třeba tak jako na Slovensku.To není podpora xenofobie, to je strach ze ztráty domova a vlasti.
Pak se i na Českou republiku bude ve světě hledět jinak než dnes jako na Čečensko, a málokdo si dovolí beztrestně šikanovat a ponižovat naše občany tak jak je tomu například na Německých hranicích dnes.

Zdravotnické noviny 23.5.2013

Kdybych na to měl nervy a peníze pak bych opravdu žaloval stát potažmo hospodaření zdravotních pojišťoven za:

1.Nestydaté doplatky na základní léky proti vysokému tlaku,na srdeční poruchy a pro léčbu diabetu!
2.Díky doplatkům nemohu si vyzvednout předepsané léky na mé život ohrožující nemoci.Vlastně se tím snižuje šance na dožití.
3.Díky poplatků u zubaře nemohu doplnit chrup náhradami protože na ně nemám v řádu několika a ž několika desítek tisíc korum
4.Jsem omezován a sankcionován "regulačními" poplatky abych příliš
neobtěžoval zdravotnictví když jsem pocelých 40 let práce ve zdravotnictví nebyl ani jeden den nemocen.
5.NA můj úkor hospodaří pojištovna (jsem u VZP od narození 1948)nevhodně, vyhazuje na řadu zbytných pomůcek a prebend u lidí, kteří je získali jen jejich neodbytností případně "vyvoleností"
obsah: Copyright © 2008 Jíří Antonín Votýpka ; redakční systém: Copyright © 2008 Yotto.cz